Power to Gas: overtollige elektriciteit opslaan in het gasnet

Methanisering van de overtollige elektriciteit maakt klassieke krachtcentrales overbodig

De expansie van hernieuwbare energiebronnen stelt nieuwe eisen aan de elektriciteitsvoorziening. Weersafhankelijke hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon zijn niet altijd beschikbaar, maar fluctueren. Daardoor ontstaan er pieken in de stroomvoorziening die vandaag nog worden gecompenseerd door aanpassing van de klassieke krachtcentrales. Door het groeiende aandeel van hernieuwbare energiebronnen, winnen innovatieve opslagtechnieken dus aan belang.

Het Duitse aardgasnet beschikt over een immense opslagcapaciteit. Met behulp van de Power-to-Gas-technologie biedt dit net de mogelijkheid uit overtollige wind- of zonne-energie synthetisch methaan te produceren.

MicrobEnergy GmbH – specialist op het vlak van methanisering

MicrobEnergy GmbH, een dochteronderneming van de Viessmann Group, ontwikkelt en verkoopt microbiologische producten en systeemtechnische componenten. Daarnaast is de onderneming gespecialiseerd in de processturing of optimalisatie van biologische systemen.

Tussenstap elektrolyse

Het werkingsprincipe van Power to Gas laat zich in grote lijnen als volgt beschrijven: Overtollige elektriciteit wordt door middel van elektrolyse omgezet in waterstof. Daarna volgt een zogenaamde methaniseringsfase, waarin uit waterstof en kooldioxide (CO2) synthetisch methaan wordt gewonnen. Hiervoor kan CO2 uit industriële processen, uit de omgevingslucht of uit biogasinstallaties worden gebruikt.

Micro-organismen zetten elektriciteit om in methaan

Voor deze stap zet MicrobEnergy zeer gespecialiseerde micro-organismen in, die waterstof en koolstof omzetten in zuiver methaan. Deze micro-organismen werken bij omgevingsdruk en -temperatuur. Er zijn geen specifieke eisen wat de zuiverheid van de uitgangsgassen betreft.

Het synthetisch methaan dat op die manier gewonnen wordt, kan worden opgeslagen in een gasreservoir en naargelang de behoefte met een WKK-installatie worden omgezet in elektriciteit, of rechtstreeks in het aardgasnet worden geïnjecteerd.

Elektriciteits- en aardgasnetten verbinden

Zo wordt elektriciteit primaire energie die over het hele gebied kan worden gebruikt voor warmteproductie of zo nodig via warmtekrachtkoppeling weer kan worden omgezet in elektriciteit. Deze koppeling van elektriciteits- en aardgasnetten is een belangrijke voorwaarde voor het welslagen van de energierevolutie.
 

Uit overtollige stroom wordt door middel van elektrolyse en CO2 methaangas gevormd. Dit kan in het aardgasnet worden vervoerd of opgeslagen, of zo nodig opnieuw worden gebruikt om elektriciteit op te wekken.

 

Power-to-Gas-Prinzip.png
Contact

Contactpersoon

Viessmann Belgium BVBA
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)

02 712 06 66 02 725 12 39 E-mail verzenden