Grote warmtepompen plus ijsopslag

Het Viessmann ijsopslagsysteem is een aantrekkelijke warmtebron voor grond/water-warmtepompen: Aardopslagtanks en zonneluchtabsorbers worden gebruikt als een kosteneffectief, vergunningvrij alternatief voor geothermische sensoren of aardcollectoren. Omgevingslucht, zonnestraling en bodem worden tegelijkertijd als warmtebron gebruikt.