Grote warmtepompen

Natuurlijke warmte is een modern en kostenbesparend alternatief voor fossiele brandstoffen. Ze is gratis en maakt de gebruiker onafhankelijk van olie- en gasbevoorrading. Met een warmtepomp kan tot 80 procent van de totale energiebehoefte bijzonder efficiënt en milieuvriendelijk uit de natuur gewonnen worden.