Vitovolt 300 Bifacial

Fotovoltaïsch TOPCon zonnepaneel

Dubbelzijdig N-type TOPCon zonnepaneel met hoge opbrengst

Nominaal vermogen tot 440 Wp
Tot 30 jaar vermogensgarantie
Tot 25 jaar productgarantie
Hogere opbrengst en langere levensduur

Meer informatie over TOPCon Technologie

Meer informatie
Tot 30 jaar vermogensgarantie

Opbrengt gegarandeerd

Tot 25 jaar productgarantie

Kwaliteit gegarandeerd

Kwaliteitscontrole

Gecertificeerd conform IEC, EEG 89/392 en beschermingsklasse II

Moduleopbouw: tweezijdig glas-glas

Langere levensduur

Celtechnologie: N-type TOPCon

Hogere opbrengst

Bijpassende systeemcomponenten

Montagestructuren, zonne-omvormers en thuisbatterijen

Oost-west-opstelling van fotovoltaïsche zonnepanelen Vitovolt 300 Bifacial

Fotovoltaïsche zonnepanelen
Vitovolt 300 Bifacial

Het gamma van zonnepanelen Vitovolt  300 Bifacial omvat TOPCon N-type monokristallijne zonnepanelen met een vermogen tot 440  Wp.

De fotovoltaïsche (PV) zonnepanelen Vitovolt  300 bieden hoge prestatiewaarden en een onnavolgbare kwaliteit. Ze zijn gedekt door een langdurige product- en vermogensgarantie van Viessmann. Bovendien worden alle producten uitsluitend geleverd met een positieve vermogenstolerantie.  

De nieuwe TOPCon-technologie houdt in dat de zonnecellen zowel aan de voor- als aan de achterzijde zonnestralen kunnen omzetten in energie. Om die reden is het zonnepaneel aanbeide zijden met een glasplaat afgedekt, waardoor ook de levensduur stijgt. Door teruggekaatste zonnestralen aan de achterzijde op te vangen kan de de opbrengst tot 50% hoger zijn dan de nominaal opgegeven waarde (in Wp).

Geïntegreerde oplossingen van Viessmann voor Vitovolt 300 Bifacial

Ontdek de voordelen van onze geïntegreerde oplossingen en diensten.

ViCare app

Met ViCare app kan je verwarming intuïtief worden bediend. Green for go - je kan in één oogopslag in de app zien of je verwarmingssysteem werkt naar wens.

Meer informatie over de ViCare app

Viessmann Finance

Viessmann Finance is een voordelige oplossing op maat voor de financiering van energiebesparende technologieën zoals warmtepompen, zonnepanelen, thuisbatterijen en condensatieketels.

Meer informatie over Viessmann Finance

TOPCon Technologie

Voortdurende prijsdruk zet fabrikanten aan tot technologische innovaties om de kosten per Wp voor zonnepanelen te drukken. Zonnecellen van het P-type die licht en straling boven de 1180 nm via de folie aan de achterrzijde weten te recuperen (PERC - Passivated Emitter Rear Contact) leveren tot 5% meeropbrengst. De technologie TOPCon met N-type cellen (bifacial) gaat meer dan een stap verder.  

Tweezijdige (bifacial) zonnecellen kunnen zowel aan de voorkant als aan de achterkant actief en effectief elektriciteit opwekken. Dit verhoogt de opbrengst,   afhankelijk van hoeveel licht er daadwerkelijk de achterkant bereikt. Om dit mogelijk te maken, zijn de cellen aangepast zodat fotonen ook de achterkant kunnen binnendringen. Hiervoor worden contactpunten op de achterkant van de cellen gedrukt. verder worden de tweezijdige PV-modules ingebed in twee lagen glas.

De "bifacialiteitsfactor" 𝐵𝐹 is een databasespecificatie van het zonnepaneel. Waarden tussen 0,7 en 0,8 (70 tot 80%) zijn gebruikelijk. De factor geeft aan welk percentage van het vermogen dat op de achterkant van de PV-module valt, kan worden gebruikt om elektriciteit op te wekken.

De extra opbrengst die kan worden behaald met bifacial zonnepanelen in vergelijking met standaardpanelen hangt af van verschillende factoren. De meest doorslaggevende factor is de mate waarin de omgeving van de installatie licht reflecteert. Dit is wetenschappelijk benoemd als "albedo". Hoe helderder het oppervlak, hoe hoger het albedo. Daarnaast kan ook de reflectie van verwante panelen of systeemcomponenten en het directe en diffuse licht dat de achterkant van de cel bereikt, de opbrengst verhogen.  Afhankelijk van de interactie van alle omgevoingsfactoren kan een extra opbrengst tot 30% worden bereikt met bifacial modules. Er is echter geen standaarddefinitie of meetmethode voor die mogelijke extra opbrengst, ook bekend als de "bifacial factor" of "bifacial gain". De nominale opbrengst is gebaseerd op STC - Standard Test Conditions*.

*De omgevingsfactoren voor STC zijn: een zonne-instraling van 1000 W/m2, een AM1.5 spectrum en een celtemperatuur van 25°C. Het AM1.5-spectrum verwijst naar een 1,5-atmosfeerdikte (luchtmassa of AM) die overeenkomt met een zenithoek van de zon van ongeveer 48°.
Factoren die de energie opgewekt aan de achterzijde van een module kunnen beïnvloeden: albedo

Optimale installatielocaties

Zoals eerder vermeld, is het reflectievermogen de omgeving (albedo) doorslaggevend. Maar ook de afstand tussen de modules en de ondergrond is belangrijk. Hoe dichter de panelen bij de ondergrons aansluiten, hoe minder licht de ruimte ertussen kan bereiken en van daaruit gereflecteerd kan worden op de onderkant van de cellen.

Factoren die de energie opgewekt aan de achterzijde van een module beïnvloeden: afstand tussen de zonnepanelen, vrije hoogte onder de panelen, schaduw onder de panelen.

Op hellende daken met dakpannen leveren bifaciale modules slechts een beperkte meeropbrengst. Platte daken bieden daarentegen betere omstandigheden, omdat de panelen meestal onder een hoek ten opzichte van het oppervlak worden geïnstalleerd. In de ideale situatie wordt er een lichtgekleurde, bij voorkeur witte folie aangebracht voor de installatie. Zwarte roofding absorbeert licht en warmte en heeft dus een eerder slechte albedo-waarde.

Bifaciale panelen leveren een goede tot zeer goede extra opbrengst op bij toepassingen in het veld, op carports en ook bij zonneschermen, vooral bij oost-west-oriëntatie, waarbij de tamelijk vlakke zonnestraling 's ochtends en 's avonds optimaal kan worden benut.  

Hogere stroomwaarden

Zoals bekend leidt een hogere zonnestraling tot een hogere stroom in de PV-cellen, het paneel en de totale string. Een standaardpaneel bestaat uit 120 half doorgesneden cellen, verdeeld over 3 bypass circuits. Met ongeveer 20 panelen in serie zou je, na uitsluiting van montageprofielen, kabels, en aansluitdozen, 2400 onbeschaduwde cellen aan de achterkant moeten hebben om een aanzienlijk bifaciaal effect te bereiken. BIjgevolg zal vlakke montage op een hellend dak niet leiden tot een hoge meeropbrengst.

Om dit te berekenen:  het vermogen van de omvormers wordt lineair geëxtrapoleerd:  

  • voor een zonnepaneel van 400 Wp   (STC)   is het verwacht extra "bifacial" vermogen 20%: 400Wp x 1,2 = 480 Wp
  • de stroom (Isc) neemt hierbij proportioneel toe met 20%: 10A x 1,2 = 12A

Speciale kenmerken van Vitovolt 300 Bifacial

Door de hoge kwaliteit zijn glas-glas-zonnepanelen bestand tegen veel invloeden van buitenaf, zoals hagelbuien, sneeuwbelasting, stormen, maar ook UV-straling en grote temperatuurverschillen.  

Bij Vitovolt 300 Bifacial is de beschermende folie aan de achterzijde vervangen door een glaslaag van 1,6 tot 2 mm. DIt bescherm de zonnecellen tegen krassen of andere schade bij de montage van de panelen. Ook worden verkleuringen van de achterzijde hierdoor vermeden: dit betekent een hogere reflectiegraad en dus een hoger rendement.

Robuustheid onder mechanische belasting: de glasplaten aan beide zijden vande modules helpen om belastingen gelijkmatig te verdelen. In tegenstelling tot een glas-folie module worden de zonnecellen in de module niet samengedrukt of uitgerekt, wat betekent dat microscheurtjes minder waarschijnlijk zijn. Deze laatste kunnen een daling van de prestaties veroorzaken en in het ergste geval zelfs brand veroorzaken.

De glasplaat aan de achterzijde van het bifacial zonnepaneel paneel zorgt voor een betere warmteafvoer. Aangezien zonnepanelen minder goed presteren bij te hoge temperaturen, werken glas-glas zonnepanelen daarom efficiënter.  Zonnepanelen met dubbelezijdige glaslaaf zijn minder gevoelig voor   degradatie (PID - Potential Induced Degradation, gemiddeld 0,5% per jaar) door de betere inkapseling van de zonnecellen. DIt heeft als gevolg dat hun prestaties en efficiëntie gedurende hun hele levensduur behouden blijven.  

Omdat er geen folie aan de achterkant wordt gebruikt en het glas 100% recycleerbaar is, hebben deze zonnepanelen een kleinere ecologische voetafdruk, waardoor ze een duurzamere keuze zijn .

Omdat glas minder ontvlambaar is (klasse A UL790) dan folie, kunnen glas-glas modules een groter deel van het dakoppervlak benutten door de brandveiligheidsvoorschriften onder meer in Duitsland, waar voor rijhuizen de vereiste afstand tot naburige huizen wordt teruggebracht van 1,25 m tot 50 cm, voor bifacial zonnepanelen.

Zeer gunstige opstelling en maximaal rendement voor dubbelzijdige zonnepanelen - Image ©kaninwe/Shutterstock

Zonnepanelen – efficiënt eigenverbruik van zonnestroom

De introductie van de digitale energiemetermeter en het aflopen van de salderingsregel spoort consumenten aan om zelf-geproduceerde zonne-energie onmiddellijk zelf te verbruiken. Op die manier wordt het distributienet minder belast. Het is mogelijk om je eigenverbruik te verhogen tot 70% of meer. Hierdoor blijft je elektriciteitsfactuur laag.

Productgegevens

Rendement

Tot 440  Wp (STC)

Efficiëntie

Tot 22,3 %

Toepassingen

Woningen, bedrijfsgebouwen, overheidsgebouwen | nieuwbouw en renovatie

Extra kenmerken

Corrosiebestendig aluminium frame met een uitstekend draagvermogen. Verlengde productgarantie van 25 jaar en vermogensgarantie van 30 jaar met een nominaal vermogen van minstens 80%.

Productdoorsnede

Servicepartners

Geef je postcode in om een installateur van de producten van Viessmann in je buurt te vinden.