Vitomax HW

Hogedruk-warmwaterketel

Vermogen: 0,35 tot 20,0 MW

Vermogen: 0,35 tot 20,0 MW
Aanvoertemperatuur > 110 °C
Hoge efficiëntie van meer dan 95,5 %
100 % H2 ready
Hogedruk-warmwaterketel

Vermogen: 0,35 tot 20,0 MW

Aanvoertemperaturen

> 110 °C

Hoog rendement

Met ruim 95,5 %

H2 ready

Werking met tot 100 % waterstof

Ruime keuze aan brandstofopties

Zoals waterstof, aardgas, stookolie, zware stookolie, biogassen, biomazout en meer

Veiligheidstemperatuur

≤ 210 °C

Drukniveaus

0,5 tot 30 bar

Gecertificeerd volgens de Richtlijn Drukapparatuur

Voor toelaatbare aanvoertemperaturen > 110 °C

Hoek blijft in paren opgesteld

Minder spanning in de ketel

Optimale geometrie van de vlambuis

Voor een schone verbranding

Langst mogelijke inspectie-intervallen en eenvoudig onderhoud

Dankzij voldoende inspectie- en toegangspunten

Voor gebruik in de verwerkende industrie

Kan in tal van industrieën gebruikt worden

De hogedruk-warmwaterketels Vitomax HW van 0,35 tot 20,0 MW voor industriële toepassingen

Tot 100 procent waterstof

Bij chemische processen zoals de productie van chloor en bij andere industriële processen wordt het meeste waterstofgas niet gebruikt en in de atmosfeer uitgestoten. De ketels Vitomax , die met een geschikte brander op 100 procent waterstof kunnen draaien, zijn dan een kosteneffectieve en efficiënte oplossing. Zo kan met 1 MW geïnstalleerd ketelvermogen jaarlijks >400 ton CO₂-uitstoot vermeden worden.

Productkenmerken

De hogedruk-warmwaterketels Vitomax HW voldoen aan alle nieuwe wettelijk opgelegde vereisten voor een bijzonder schone verbranding. Deze ketels hebben een efficiëntie met warmtewisselaar van meer dan 95,5 procent, zelfs bij een belasting van 100 procent.

Welke brandstof je ook gebruikt, Vitomax HW levert een vermogen van maximaal 20,0 MW. De ketel is specifiek ontworpen voor de verwerkende industrie, en voor lokale en stadsverwarmingsnetten die een hoge aanvoertemperatuur en druk vereisen.

Weinig spanningspunten en een ruimtebesparend design zorgen voor een goede natuurlijke circulatie en betrouwbare warmteoverdracht. Je hebt geen bijkomende ketelpompen nodig, dus de hydraulische verbindingen zijn veel eenvoudiger te installeren. Vitomax HW kan heel flexibel ingezet worden, met lichte of zware stookolie, biomazout of zelfs (biologisch) aardgas.

Er wordt geen beton gebruikt in het optionele innovatieve brandertoegangspunt van de ketels Vitomax . Dit is dus watergekoeld, bestand tegen slijtage en onderhoudsvrij, en hoeft niet vervangen te worden tijdens de volledige levensduur van de ketel. De waterkoeling zorgt voor een constante temperatuur rond de branderkop - van de gebruikelijke weerkaatsing van de vuurvaste bekleding (waardoor er thermisch NOx gevormd wordt) is hier dus geen sprake.

Het brandertoegangspunt en de achterste rookgasomkeringskamer van Vitomax HW zijn watergekoeld. De energie in de rookgassen wordt dus uitsluitend gebruikt voor warmwaterproductie.

Alle hogedruk-warmwaterketels Vitomax HW kunnen tot 100 % waterstof verbranden, indien wordt voldaan aan onze algemene voorwaarden voor het gebruik van H2.

De afstand tussen de rookbuizen onderling en tussen de rookbuizen en de ketelbehuizing en de vlambuis voldoet aan de wettelijk opgelegde vereisten. De schuifkracht onderaan de zijvlakken veroorzaakt door de verschillende lineaire uitzetting van de rookbuizen en de vlambuis is dan ook heel laag. Dit design staat garant voor een lange levensduur van Vitomax HW.

Net als alle andere ketels Vitomax  is ook Vitomax HW voorzien van voldoende inspectie- en toegangsopeningen om belangrijke controles te kunnen uitvoeren binnen in de ketel. De hogedruk-warmwaterketels Vitomax  kunnen dan ook uitpakken met de langst mogelijke inspectie-intervallen. Eenvoudig te openen keteldeuren en een onderhoudsopening aan het einde van de ketel zorgen ook voor een eenvoudig onderhoud en dus lagere werkingskosten.

 • Waterstof tot 100%: vergelijkbare NOx-waarden als bij stookolie/aardgas
 • Stookolie (EL), NOx-emissies (< 150 mg/m3 rookgas mogelijk)
 • Zware stookolie, Mazut 100
 • Aardgas, NOx-emissies (< 70 mg/m3 rookgas mogelijk)
 • En vele andere, bijv. biogassen/bio-oliën of dierlijke vetten
 • Voedselverwerking
 • Meststoffen
 • Bouwmaterialen
 • Papier
 • Dranken
 • Chemische industrie
 • Farmaceutische industrie
 • Ziekenhuizen
 • Raffinaderijen
 • Lokale en stadsverwarmingsnetten

Productdoorsnede*

De productdoorsnede is slechts een voorbeeld van hoe de hoge-drukstoomketel Vitomax HS eruit zou kunnen zien. Dit kan verschillen naargelang elke specifieke bestelling.