Vitomax LW

Lagedruk-warmwaterketel

Vermogen: 0,65 tot 22,0 MW

Vermogen: 0,65 tot 22,0 MW
Hoge efficiëntie van meer dan 95,5 %
100 % H2 ready
Ruime keuze aan brandstofopties
Lagedruk-warmwaterketel

Vermogen: 0,65 tot 22,0 MW

Hoog rendement

Met ruim 95,5 %

H2 ready

Werking met tot 100 % waterstof

Ruime keuze aan brandstofopties

Zoals waterstof, aardgas, stookolie, zware stookolie, biogassen, biomazout en veel meer

Werkdruk

6, 10, 16 bar

Hoek blijft in paren opgesteld

Minder spanning in de ketel

Optimale geometrie van de vlambuis

Voor een schone verbranding

Langst mogelijke inspectie-intervallen en eenvoudig onderhoud

Dankzij voldoende inspectie- en toegangspunten

Voor gebruik in de verwerkende industrie

Kan in tal van industrieën gebruikt worden

De lagedruk-warmwaterketels Vitomax  LW van 0,65 tot 22,0  MW voor commerciële toepassingen

Tot 100  procent waterstof

Bij chemische processen zoals de productie van chloor en bij andere industriële processen wordt het meeste waterstofgas niet gebruikt en in de atmosfeer uitgestoten. De ketels Vitomax  , die met een geschikte brander op 100  procent waterstof kunnen draaien, zijn dan een kosteneffectieve en efficiënte oplossing.  Zo kan met 1 MW geïnstalleerd ketelvermogen jaarlijks >400 ton CO₂-uitstoot vermeden worden.

Productkenmerken

Op een energie-efficiënte en schone manier warmte produceren en een zeer hoge operationele betrouwbaarheid en beschikbaarheid. Dat zijn belangrijke vereisten voor verwarmingssystemen in grote gebouwen en fabrieken. Lagedruk-warmwaterketels Vitomax LW met een aanvoertemperatuur ≤ 110 °C hebben een toelaatbare werkdruk van 6, 10 of 16 bar.

De ketel met drie doorgangen heeft een lage branderbelasting met een schone verbranding en een beperkte oxide-uitstoot. Bij een systeem op gas bedraagt de NOx-uitstoot van de lage NOx-reeks minder dan 70 mg/Nm3; op mazout bedraagt die minder dan 150 mg/Nm3.

Weinig spanningspunten en een ruimtebesparend design zorgen voor een goede natuurlijke circulatie en betrouwbare warmteoverdracht. Net als bij Vitomax HW heb je geen bijkomende ketelpompen nodig wat leidt tot een veel eenvoudigere hydraulische aansluiting. Het optimale design van het verwarmingsoppervlak en de rookbuis zorgt voor een laag drukverlies aan verwarmingsgaszijde.

Alle lagedruk-warmwaterketels Vitomax LW kunnen tot 100 % waterstof verbranden, indien wordt voldaan aan onze basisvoorwaarden voor het gebruik van H2.

Nieuwe verwarmingsinstallaties voor industriële en commerciële bedrijven moeten vaak op korte termijn inzetbaar zijn om tijdig warmte te kunnen aanvoeren. Dat geldt zeker bij verbouwings- of renovatiewerken, als een systeem wordt vervangen zonder de productie te onderbreken. In dat geval kan je rekenen op de beproefde en betrouwbare technologie van Viessmann.

In industriële/commerciële toepassingen, staat de lagedruk-warmwaterketel Vitomax LW garant voor een hoge betrouwbaarheid op het vlak van planning en berekening. Alle kwaliteitsvolle componenten werken niet alleen flexibel, maar ook perfect samen. Bijvoorbeeld via vooraf geassembleerde veiligheidsuitrusting voor een maximumtemperatuur van 110 °C. Met toebehoren zoals rookgas/water-warmtewisselaars voor gebruik bij niet-condenserende en condenserende technologie, waardoor de efficiëntie van de ketel stijgt tot meer dan 95,5 procent. Een hogere retourtemperatuur, drukonderhoud en rookgascomponenten zijn ook optioneel beschikbaar.

Bij continue werking scoren de warmwaterketels Vitomax bijzonder goed omdat ze eenvoudig te onderhouden zijn dankzij het slijtvaste en watergekoelde brandertoegangspunt en de achterste omkeringskamer zonder vuurvaste bekleding, optioneel verkrijgbaar. Je kan het droogproces van de vuurvaste bekleding dus overslaan, waardoor de herstellings- en onderhoudsperiode aanzienlijk korter wordt. De ketelplaat met draagvermogen zorgt voor een eenvoudige installatie en onderhoud en beschermt de thermische isolatie tegen beschadiging.

 • Waterstof tot 100%: vergelijkbare NOx-waarden als bij stookolie/aardgas
 • Stookolie (EL), NOx-emissies (< 150 mg/m3 rookgas mogelijk)
 • Zware stookolie, Mazut 100
 • Aardgas, NOx-emissies (< 70 mg/m3 rookgas mogelijk)
 • En vele andere, bijv. biogassen/bio-oliën of dierlijke vetten
 • Voedselverwerking
 • Meststoffen
 • Bouwmaterialen
 • Papier
 • Dranken
 • Chemische industrie
 • Farmaceutische industrie
 • Ziekenhuizen
 • Raffinaderijen
 • Lokale en stadsverwarmingsnetten

Voorbeelddiagram, de werkelijke ketel kan anders zijn, afhankelijk van de bestelling.