Hybride verwarming: combineer verschillende energiebronnen

Wie een nieuwe woning bouwt of zijn verwarming wil vernieuwen, staat vaak voor de volgende moeilijke keuze: welk verwarmingssysteem is geschikt voor mij? Met welke brandstof wil ik verwarmen?

Bij renovatie van een verwarmingssysteem moet de gebruiker ervan vaak een moeilijke beslissing nemen: voor welke energiedrager moet hij kiezen? Aangezien de levensduur van een verwarmingssysteem doorgaans meer dan 20 jaar bedraagt, wordt de beslissing om over te gaan tot vernieuwing de voorbije jaren niet zelden vooruit geschoven, vaak als gevolg van de wisselende prijzen van de verschillende energiedragers.

Systemen die via meerdere energiedragers gevoed worden, kunnen een oplossing bieden voor deze situatie. Bivalente warmtepompsystemen zijn een voorbeeld van dergelijke systemen. Met bivalente systemen bedoelen we verwarmingsinstallaties die werken op een elektrisch aangedreven warmtepomp, gecombineerd met minstens één verwarmingssysteem op fossiele brandstoffen en een overkoepelende regeling.

Compact hybride toestel op gas Vitocaldens 222-F

Werking hybride systeem

De warmtepomp dekt de basisbehoefte via haar hoog aandeel gratis omgevingswarmte. Hiervoor onttrekt de buitenunit de warmte aan de buitenlucht en brengt deze via een compressor tot een aanvoertemperatuur van max. 55 °C.

De condenserende gasketel wordt pas ingeschakeld als dit op basis van de vooraf ingestelde werkingsmodus zinvol is, m.a.w. als dit voor de eigenaar van de installatie lagere werkingskosten met zich meebrengt, als hierdoor minder CO2 wordt uitgestoten of als het warmwatercomfort hierdoor verhoogd wordt.

Door het hoge warmteaandeel via de warmtepomp, nl. tot 80 % van de jaarlijkse warmtebehoefte, zijn de werkingskosten van het systeem bijzonder laag.

Hybride warmtepompen icons-wp-gas-oel-75x25.png

Hybride toestellen vertegenwoordigen een nieuwe categorie toestellen, die door de combinatie van verschillende energiebronnen beter dan ooit voldoen aan de eisen van de energietransitie naar een verwarmingssysteem. De gebruiker is daarom niet langer afhankelijk van één energiebron en kan de respectieve voordelen optimaal benutten.