Toekomstgerichte systeemoplossingen voor woningen

Voor een- of meergezinswoningen biedt Viessmann systeemoplossingen op maat voor alle energiedragers. Het aanbod omvat o.a. condenserende ketels voor olie en gas en warmtekrachtkoppelingsinstallaties.

Het aanbod aan hernieuwbare energiesystemen omvat thermische zonne-installaties voor sanitair waterbereiding, verwarmingsondersteuning en gebouwkoeling alsook speciale verwarmingsketels voor kloofhout, spanen en houtpellets. Daarnaast zijn er hybride toestellen, warmtepompen en ijsopslagsystemen die gebruikmaken van warmte uit de bodem, het grondwater of de omgevingslucht, en fotovoltaïsche en ventilatiesystemen.

> Viessmann Voordeelgids

Ik zoek een product voor de productie van , dat werkt op .