Voortaan tegelijkertijd verwarmen en stroom produceren

Binnen de context van de energierevolutie en de stijgende energieprijzen wint de decentrale stroomopwekking steeds meer aan belang. Warmtekrachtkoppeling (WKK) zal een belangrijke aanvulling zijn op de elektriciteitscentrales.

Het is de bedoeling om het aandeel van de elektriciteit die via WKK-installaties wordt opgewekt, tegen 2020 te doen stijgen van 16 naar 25 procent. Naast de micro-WKK-modules met Stirlingmotor komen hierdoor ook de brandstofcel-verwarmingstoestellen voor decentrale stroomopwekking steeds vaker op de voorgrond.

Uitzonderlijk hoog energierendement: warmtekrachtkoppeling

Bij de opwekking van elektriciteit ontstaat warmte, die in elektriciteitscentrales steeds als restwarmte verloren gaat. Aangezien WKK-installaties deze restwarmte gebruiken voor de verwarming en voor het opwarmen van het tapwater, slagen ze erin om een totaal rendement te halen dat dubbel zo hoog ligt dan wanneer elektriciteit en warmte afzonderlijk worden geproduceerd.

Brandstofcel - brandstofcelmodule van Panasonic

Elektriciteit en warmte uit een brandstofcel

Betrouwbaarheid en een lange levensduur zijn twee zaken die bij innovaties van Viessmann de hoogste prioriteit krijgen. Ook bij het nieuwe brandstofcel-verwarmingstoestel heeft Viessmann gekozen voor een beproefde techniek. Zo werd in samenwerking met Panasonic de Vitovalor 300-P ontwikkeld. De brandstofcelmodule van de Vitovalor 300-P is van de hand van Panasonic. Voor de Japanse markt heeft Panasonic ondertussen al meer dan 34.000 toestellen geproduceerd.