Welke premies bestaan er voor thuisbatterijen?

Wanneer je wil investeren in een thuisbatterij, is het interessant om te weten dat je in bepaalde gevallen recht hebt op subsidies. Hieronder lijsten we premiebedragen en voorwaarden per regio op.

In Vlaanderen

De Vlaamse overheid heeft een premie voor natuurlijke personen die thuisbatterijen kopen of leasen. De mogelijkheid om een premie aan te vragen vervalt op 31 maart 2023. Het premiebedrag is afhankelijk van de beschikbare budgetten en wordt minstens jaarlijks herzien.

Voorwaarden

 • De premie geldt alleen voor natuurlijke personen.
 • Je moet de premie aanvragen uiterlijk binnen de 9 maanden na de datum van de laatste factuur. In geval van leasing vraag je de premie aan binnen de 9 maanden na het afsluiten van het leasingcontract.
 • Het batterijsysteem moet aangesloten zijn op het distributienet in het Vlaamse Gewest
 • Het batterijsysteem moet geplaatst zijn door een elektrotechnisch installateur  
 • Het systeem moet gekeurd zijn volgens de AREI-norme
 • De thuisbatterij moet minstens 10 jaar aangesloten blijven op het distributienet, of het leasingcontract moet een looptijd van minstens 10 jaar hebben.
 • Je moet eigenaar zijn van een installatie voor decentrale elektriciteitsproductie ( een kleinschalige windturbine, micro-warmtekrachtkoppeling …) met een maximaal vermogen van 10 kW, of van zonnepanelen met een maximaal omvormervermogen van 10 kVA.
 • Je moet een digitale meter hebben, dus niet langer een terugdraaiende teller.  
 • Je moet het batterijsysteem aanmelden bij je netbeheerder.
 • Het batterijsysteem moet een interface hebben om in twee richtingen te communiceren met externe partijen, zoals je netbeheerder of energieleverancier.
 • Enkel een volledige premie-aanvraag die je online indient tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022, komt in aanmerking voor het premiebedrag dat in 2022 geldt.
    

Premie:

 • Je kan de batterijpremie online aanvragen via de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
 • € 225 per kWh werkelijke capaciteit tot 4 kWh, € 187,50 voor 4-6 kWh en € 150 voor 6-9 kWh, voor maximaal 40% van de investerings- of leasingkosten incl. btw, met een maximum van € 1725.
 • De premiebedragen voor 2023 en 2024 zijn lager. Vanaf 2025 is er geen premie meer.
 • Het premiebedrag wordt minstens jaarlijks aangepast (verlaagd), in functie van de snelle evoluties op de markt van thuisbatterijen. Alle info en aanvragen via vlaanderen.be.

In Brussel

In Brussel zijn er voorlopig geen premies voor thuisbatterijen.

In Wallonië

In Wallonië zijn er voorlopig geen premies voor thuisbatterijen.