Grondige renovatie met een warmtepomp Philip Lebesque

Waarom blijven zonnepanelen een goede investering?

Fotovoltaïsche zonnepanelen blijven in 2023 vanuit financieel en ecologisch standpunt een interessante investering. Zonnepanelen leveren daarbij goede punten bij de berekening van het e-peil van een nieuwbouwwoning.

Recordaantal installaties

Na de tijdelijke terugval door het wegvallen van de groenestroomcertificaten investeren Belgen opnieuw massaal in photovoltaïsche zonnepanelen (PV-panelen). In 2017 kwam er voor 264 megawattpiek (MWp) aan panelen bij, de helft meer dan in 2016, wat in Vlaanderen overeenkomt met 41.296 PV-installaties nieuw in gebruik genomen installaties.

Ten opzichte van 2021 zijn er in 2022 al minstens dubbel zoveel zonnepanelen bijgeplaatst. Uit (voorlopige) cijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) blijkt dat 90% van het bijkomende vermogen op daken van woningen en kleine ondernemingen kwam, en dat gaat over 99.2282 installaties met een totaal vermogen van ongeveer 466 megawatt (MW). Volg de maandelijkse evolutie van zonnepanelen in Vlaanderen, per provincie of gemeente, op de energiekaart.

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir is tevreden met die keuze: “Wie de kans heeft om te investeren in zonnepanelen, mag niet twijfelen. Dat is tegelijk kiezen voor meer vat op de energiefactuur en een betere toekomst voor ons leefmilieu. Een dubbele winst dus”.

Financieel rendement

Het rendement van PV-panelen wordt verklaard door de blijvend dalende prijs van zonnepanelen, ondanks de tijdelijke stijging die waargenomen werd in 2022 . De kostprijs van een installatie bedraagt vandaag een vijfde van de kostprijs tien jaar geleden.

De verlenging van de Vlaamse PV-premie van 2021 naar 2022, de hoge energieprijzen en de oorlog in Oekraïne hebben het afgelopen jaar heel wat gezinnen over de streep getrokken om van zonnepanelen een prioriteit maken. De terugverdientijd voor nieuwe installaties met een digitale (niet-terugdraaiende teller) bedraagt gemiddeld 7 jaar.

Combinatie met warmtepomp

Een andere reden voor het succes van PV-panelen is de opmars van elektrisch aangedreven warmtepompen voor verwarming en koeling in nieuwbouw en renovatie. Zonnepanelen vormen een perfecte match met deze duurzame verwarming van de toekomst.

Hiervoor plaatsen investeerders vaak tegelijk een thuisbatterij aan om hun teveel aan zonnestroom tijdelijk op te slaan. Dit is een logische keuze, ondanks het feit dat installaties van batterijen met keuring na 31 maart 2023 geen aanspraak meer maken op de Vlaamse thuisbatterijpremie. 

Optimaal e-peil

Een derde reden voor de blijvende populariteit van zonnepanelen, is hun gunstige impact op de energieprestaties (EPB) van woningen. Dit aspect is zeer belangrijk bij de berekening van het e-peil van nieuwe woningen en ingrijpende renovaties. Met een PV-installatie daalt het e-peil stevig waardoor u profiteert van de e-peilpremie (in Vlaanderen):

  • Nieuwbouw: vijf jaar lang 50% vrijstelling van de onroerende voorheffing voor een woning met e-peil lager dan E30; volledige vrijstelling (vijf jaar) vanaf E20 of minder.
  • Renovatie: vijf jaar lang 50% vrijstelling van de onroerende voorheffing vanaf E90; volledige vrijstelling (vijf jaar) vanaf E60.