Grondige renovatie met een warmtepomp Dirk Coen

Waarom zijn zonnepanelen een goede investering?

Fotovoltaïsche (PV) panelen zijn vanuit financieel en ecologisch standpunt een topinvestering met een korte terugverdientijd. Ideaal is het om voor verwarming een warmtepomp te combineren met PV-panelen. Zonnepanelen leveren daarbij goede punten bij de berekening van het e-peil van een nieuwbouwwoning.

Recordaantal installaties

Na de tijdelijke terugval door het wegvallen van de groenestroomcertificaten investeren Belgen opnieuw massaal in zonnepanelen. In 2017 kwam er voor 264 megawattpiek (MWp) aan zonnepanelen bij, de helft meer dan in 2016. Dat blijkt uit onderzoek van Apere (www.ampere.org). Vooral in Vlaanderen is de stijging spectaculair. Daar werden volgens Energieminister Bart Tommelein (Open Vld) in 2017 41.296 PV-installaties in gebruik genomen.

Financieel rendement

Het succes van PV-panelen wordt verklaard door de lage prijs van zonnepanelen. De kostprijs van een installatie bedraagt vandaag een vijfde van de kostprijs tien jaar geleden. In combinatie met de terugdraaiende teller - uniek voor België - en hoge elektriciteitsprijzen zijn PV-panelen daarom een absolute topinvestering voor wie op zoek is naar financieel rendement en een snelle terugverdientijd.

Combinatie met warmtepomp

Een tweede reden voor het succes is de gestage opmars van de warmtepomp voor verwarming en koeling in nieuwe en grondig gerenoveerde woningen. Zonnepanelen vormen nu eenmaal een perfecte match met deze duurzame verwarming van de toekomst.

Optimaal e-peil

Een derde reden voor de populariteit van zonnepanelen, is hun gunstige impact op de energieprestaties (EPB) van woningen. Dit aspect is zeer belangrijk bij de berekening van het e-peil van nieuwe woningen en ingrijpende renovaties. Met een PV-installatie daalt het e-peil stevig waardoor u profiteert van de e-peilpremie (in Vlaanderen):

  • Nieuwbouw: vijf jaar lang 50% vrijstelling van de onroerende voorheffing voor een woning met e-peil lager dan E30; volledige vrijstelling (vijf jaar) vanaf E20 of minder.
  • Renovatie: vijf jaar lang 50% vrijstelling van de onroerende voorheffing vanaf E90; volledige vrijstelling (vijf jaar) vanaf E60.