Bereken de terugverdientijd van Viessmann zonnepanelen

Met deze eenvoudige tool kan je de terugverdientijd van een investering in zonnepanelen berekenen. Het rendement van een PV-installatie is mede afhankelijk van actuele energieprijzen en premies.

Vragen over de terugverdientijd van zonnepanelen

Een investering vertegenwoordigt een kost of uitgave die in de toekomst besparingen of andere financiele voordelen oplevert. In het geval van zonnepanelen kan je tientallen jaren lang zeker zijn van minder stroomafname van het net en bijgevolg een lagere energiefactuur.

Door deze jaarlijkse besparing te vergelijken met het  geïnvesteerde bedrag blijkt dat de investering na een aantal jaren (bijvoorbeeld 10) terugverdiend is. Dit wordt het  break even point genoemd en komt overeen met de terugverdientijd. Nadat je dit punt bereikt hebt zijn alle verdere besparingen puur voordeel, gemiddeld nog 15 jaar lang wanneer het gaat om zonnepanelen.

De energietransitie zet consumenten aan tot investeren in woningrenovatie en hernieuwbare energie om onafhankelijker te worden van de stijgende energieprijzen. Door vergelijking van de terugverdientijd van de verschillende mogelijke investeringen bereik je het beste rendement.

De volgende factoren warden in aanmerking genomen voor het berekenen van de terugverdientijd van zonnepanelen:

  • Kost van de PV-panelen: zowel het type van zonnepaneel, de levensduur ervan als de totale capaciteit van de installatie spelen een grote rol in de berekening van de kostprijs van je zonnepanelen.
  • Kost van de bijhorende apparatuur: naast de kost van de zonnepanelen zelf moet je de kosten en levensduur van omvormers, bekabeling en montagematerialen in rekening brengen.    
  • Kost van installatie: een professionele installatie verzekert dat de PV-installatie aangepast is aan de constructie van het dak, de bestaande elektrische voorzieningen en de werkelijke capaciteit nodig om tegemoet te komen aan de energievraag in jouw woning.
  • Energieprijs: de gestegen energieprijzen maken het extra interessant om te investeren in zelf-opgewekte zonnestroom. De werkelijke energieprijs wordt mede bepaald door bijkomende kosten en regelingen zoals het prosumententarief en de terugleververgoeding.
  • Premies: door subsidies van de overheid daalt het feitelijk geïnvesteerd bedrag en verkort de terugverdientijd.