Frank Geeraert

Welke premies bestaan er voor zonneboilers?

Wanneer je de aankoop van een zonneboiler overweegt, is het interessant om te weten dat je in bepaalde gevallen recht hebt op subsidies. We lijsten hieronder de premies en voorwaarden in elke regio op.

Federaal

De federale regering besloot om het btw-tarief voor de plaatsing van zonneboilers te verlagen naar 6%, ook voor woningen die minder dan 10 jaar oud zijn (waar normaal gezien 21% btw geldt), en dat tot en met 31 december 2023. Let op: deze btw-verlaging geldt niet voor de aankoop van een nieuwbouwwoning op plan inclusief zonneboilers. Bron

In Vlaanderen

Premie van de Vlaamse overheid voor de installatie van een zonneboiler

Voorwaarden

 • De premie is beschikbaar voor de renovatie van een bestaande woning, appartement of appartementsgebouw of een niet-woongebouw gelegen in het Vlaams gewest.
 • De premie is eveneens beschikbaar voor de realisatie van een nieuwe woning of appartement door herbestemming van een bestaand niet-woongebouw in het Vlaamse Gewest.
 • De premie is er voor eigenaars van een gebouw, investeerders en verenigingen van mede-eigenaars.
 • Het gebouw is voor 2014 aangesloten op het elektriciteitsdistributienet OF het is vanaf 2014 aangesloten op het elektriciteitsdistributienet en de omgevingsvergunning werd meer dan 5 jaar voor de datum van de eindfactuur verleend. Het voldoet aan de EPB-eisen die van toepassing zijn en de EPB-aanvraag werd tijdig ingediend.
 • Je hebt in de afgelopen 10 jaar geen premie voor een zonneboiler of warmtepompboiler gekregen.
 • Je gebruikt de zonneboiler voor de productie van sanitair warm water, eventueel in combinatie met ruimte- of zwembadverwarming.
 • Het systeem voldoet aan de technische vereisten zoals vermeld op de website van de Vlaamse overheid
 • De installatie of validatie van de installatie moet gebeuren door een Rescert-installateur.

Basispremie

550 euro per vierkante meter oppervlakte van de thermische zonnepanelen, met een maximum van 2.750 euro.

Meer informatie en aanvragen via ‘Mijn VerbouwPremie’ van de Vlaamse overheid.

Gemeentelijke premies

Sommige gemeenten hebben hun eigen subsidies voor de plaatsing van een zonneboiler of hebben een eigen renovatiepremie. Meer info via de Premiezoekrobot. Ook de dienst omgeving en milieu kan je adviseren. 

Korting op onroerende voorheffing

Hernieuwbare technieken als een zonneboiler hebben een gunstig effect hebben op het E-peil van je woning. Wanneer je E-peil voldoende laag is, krijg je gedurende 5 jaar korting op je onroerende voorheffing. 

Nieuwbouw

Ingrijpende energetische renovatie

Korting gedurende 5 jaar

E≤30 E≤90 50%
E≤20 E≤60 100%

Tijdelijke aanvraagstop premies

De renovatiepremie van de Vlaamse overheid en de energiepremies van netbeheerder Fluvius worden 1 juli samengevoegd tot Mijn VerbouwPremie. Daardoor is het vanaf 1 juli tot en met 30 september tijdelijk niet meer mogelijk om premies aan te vragen voor zonneboilers.
Vanaf 1 oktober 2022 vraag je je premies online aan via Mijn VerbouwPremie.

In Brussel

Gewestelijke premie voor een zonneboiler

Voorwaarden:

 • Het optisch oppervlak van de zonnecollectoren bedraagt minimum 2m²
 • De sensoren hebben het Solar Keymark Sensors-label
 • De warmwatertank voor huishoudelijk gebruik heeft energieklasse A.
 • De zonneboiler mag niet worden gebruikt om het water van een privé of niet-collectief zwembad te verwarmen.

Basispremie:

De premie voor de installatie van een zonneboiler in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest varieert tussen € 2.500 tot 3.500, afhankelijk van de inkomenscategorie van de aanvrager, voor een installatie van minimum 2m² tot 4m², vermeerderd met € 200 per extra m2 zonnecollector (op basis van de inkomsten van de aanvrager), met een maximum van 50% van de factuur.

Bijkomende premies:

Voor woongebouwen die gelegen zijn in een R.V.O.H.R.-zone (Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie) of een SVG (Stadsvernieuwingsgebied) wordt het premiebedrag automatisch verhoogd met 10 %.

Voor eindfacturen van 01/09/20 tot 01/09/21 geldt een verhoging met de ‘Bonus Meerdere werken’ voor de combinatie van meerdere werken (minimum 3) binnen de werken dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, plaatsing HR-beglazing, plaatsing ventilatiesysteem, plaatsing nieuwe condensatieketel, plaatsing warmtepomp, plaatsing warmtepompboiler of plaatsing zonneboiler, verhoging van de bestaande premies met 10% (voor aanvragers uit de categorie A en B) of met 20%  (voor aanvragers uit categorie C).

Bonuspremie voor de verwijdering van ketel of kachel op stookolie of steenkool

In 2021 geldt een nieuwe premie voor woningen en residentiële mede-eigendommen waar een ketel of kachel op stookolie of steenkool wordt verwijderd. Deze premie is afhankelijk van de inkomenscategorie van de aanvrager en bedraagt minimum € 300 voor het weghalen van een oude stookolieketel en minimum € 600 voor een kachel op stookolie of steenkool.

Gemeentelijke premies

Sommige gemeenten geven bijkomende premies voor zonneboilers of hebben een eigen renovatiepremie. Informeer je op de website van je gemeente of contacteer de milieudienst.

In Wallonië

Premies voor de verplichte energieaudit

Om in aanmerking te komen voor een premie, moet je eerst een energieaudit laten uitvoeren door een erkende auditeur. Hiervoor bestaat ook een subsidie. Die bedraagt € 110 tot € 660, afhankelijk van de inkomenscategorie van de aanvrager, en maximum 70% van het factuurbedrag.

Premie voor de installatie van een zonneboiler

Voorwaarden:

 • Je laat een energieaudit uitvoeren door een erkend auditeur hoogstens 7 jaar voor de installatie van je warmtepomp. 
 • De installatie gebeurt door een ondernemer die is ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen.

Basispremie:

 • € 750 tot € 4500, afhankelijk van de inkomenscategorie van de aanvrager, met een maximum van 70% van de factuur.

Premies combineren

De premie voor een zonneboiler is te combineren met:

 • Premie voor de aanpassing van de elektrische installatie: € 200 tot € 1000, afhankelijk van de inkomenscategorie van de aanvrager
 • Verhoging van het rendement van installaties voor sanitair warm water: € 0,15 tot € 0,90 per uitgespaarde kWh, afhankelijk van de inkomenscategorie van de aanvrager
 • Premie voor ketel op biomassa (waaronder houtpellets): € 1000 tot € 6000, afhankelijk van de inkomenscategorie van de aanvrager
 • Premie voor kachel op biomassa (waaronder houtpellets): € 250 tot € 1000, afhankelijk van de inkomenscategorie van de aanvrager
 • 150% van de respectieve basispremies wanneer je de plaatsing van een ketel of kachel op biomassa en een zonneboiler combineert

Meer info en aanvragen via energie.wallonie.be

Gemeentelijke premies

Sommige gemeenten kennen bijkomende premies toe of hebben hun eigen renovatiepremies. Informeer je op de site van je gemeente of bij je dienst omgeving.