Geeraart Franck

Wat is het verschil tussen zonnepanelen en zonnecollectoren?

Fotovoltaïsche zonnepanelen en thermische zonnecollectoren maken gebruik van de zon voor het opwekken van gratis hernieuwbare energie. Deze twee technieken hebben verschillende werkingsprincipes en toepassingen.

(Image: ©Diyana Dimitrova/Shutterstock.com)

Fotovoltaïsche zonnepanelen

Fotovoltaïsche zonnepanelen (PV-panelen) zijn opgebouwd uit een groot aantal zonnecellen met een kern van silicium. Door zonlicht ontstaat er in zo'n zonnecel een foto-elektrische reactie, waardoor elektrische energie wordt opgewekt.   Zonnestroom is gelijkstroom. Om deze stroom te kunnen gebruiken in huis moet ze omgezet worden in wisselstroom met de juiste spanning (230 Volt, V). Dit gebeurt door een omvormer (inverter).

Het vermogen van zonnepanelen (uitgedrukt in Wattpiek, Wp) is de afgelopen jaren sterk gestegen, mede door de toename van de afmetingen ervan. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen panelen met polykristallijne en monokristallijne zonnecellen. Deze laatste hebben doorgaans een hoger vermogen per zonnecel en per paneel. De helling en de oriëntatie van een zonnepaneel bepalen in belangrijke mate de opbrengst (uitgedrukt in kiloWattuur, kWh).

Zelf-opgewekte zonnestroom kan onmiddelijk verbruikt worden, teruggeleverd worden aan het net of opgeslagen in een thuisbatterij om later op de dag verbruikt te worden. Gezien de lage prijs voor het terugleveren aan het net t.o.v. de afnameprijs voor stroom van het net is een hoog eigenverbruik voordeliger.

Thermische zonnecollectoren

Thermische zonnecollectoren absorberen zonnestralen en zetten die om in bruikbare warmte. Die warmte wordt via een warmtegeleidende vloeistof ingezet voor het verwarmen van water in een boilervat (zonneboiler), en van daaruit met een of meerdere pompgroepen verdeeld voor de productie van water voor bad en douche en/of als back-up voor de centrale verwarming.

Een zonneboiler is een buffervat of bivalente warmwaterboiler. Dit wil zeggen dat het water in het boilervat door 2 of meer energiebronnen verwarmd wordt. Naast zonnecollectoren kan dat een traditionele verwarmingsketel op gas of mazout zijn, of een warmtepomp. Op die manier is verzekerd dat er ook in de winter voldoende warm water voor huishoudelijk gebruik en verwarming beschikbaar is.

Vlakke zonnecollectoren en buisvormige zonnecollectoren werken volgens ditzelfde principe. Verschillen tussen beide bestaan onder meer op het gebied van de plaatsing en oriëntatie.  Voor thermische zonnecollectoren en een zonneboiler bestaan er overheidspremies.

Samenvatting        

  

Fotovoltaïsche zonnepanelen

Thermische zonnecollectoren

Functie

Opwekken van elektriciteit

Productie van warm water

Hoe het werkt

Zonlicht wordt door zonnecellen omgezet in elektriciteit via een foto-elektrische reactie

Zonnestralen verwarmen een warmtedragend medium dat vervolgens warmte overdraagt aan een boiler- of buffervat (zonneboiler)

Types

  • Monokristallijn
  • Polykristallijn
  • Vlakke collectoren
  • Buiscollectoren

Toepassing

Alle elektrische toestellen in huis

Warm water voor huishoudelijk gebruik en/of verwarming

Energieopslag

Een thuisbatterij voor uitgesteld eigenverbruik van de zelf-opgewekte stroom is een optie

Een zonneboiler is steeds deel van het systeem