Bereken de terugverdientijd van een Viessmann zonneboiler

Met deze eenvoudige tool kan je de terugverdientijd van een investering in thermische zonnecollectoren en een zonneboiler berekenen. Het rendement van een thermische zonne-installatie is mede afhankelijk van actuele energieprijzen en premies.

Vragen over de terugverdientijd van een zonneboiler

Een investering vertegenwoordigt een kost of uitgave die in de toekomst besparingen of andere financiele voordelen oplevert. In het geval van zonnepanelen kan je tientallen jaren lang zeker zijn van minder gas- of stroomafname van het net en bijgevolg een lagere energiefactuur.

Door deze jaarlijkse besparing te vergelijken met het  geïnvesteerde bedrag blijkt dat de investering na een aantal jaren terugverdiend is. Dit wordt het  break even point genoemd en komt overeen met de terugverdientijd. Nadat je dit punt bereikt hebt zijn alle verdere besparingen puur voordeel, gemiddeld nog 15 jaar lang wanneer het gaat om zonnepanelen.

De energietransitie zet consumenten aan tot investeren in woningrenovatie en hernieuwbare energie om onafhankelijker te worden van de stijgende energieprijzen. Door vergelijking van de terugverdientijd van de verschillende mogelijke investeringen bereik je het beste rendement.

De volgende factoren warden in aanmerking genomen voor het berekenen van de terugverdientijd van een installatie van thermische zonnecollectoren en een zonneboiler:

  • Kost van de collectoren: zowel het type van zonnepaneel, de levensduur ervan als de totale capaciteit van de installatie spelen een rol in de berekening van de kostprijs van je installatie.
  • Kost van de bijhorende apparatuur: naast de kost van de collectoren en boiler zelf moet je de kosten en levensduur van pompen, buizen en montagematerialen in rekening brengen.    
  • Kost van installatie: een professionele installatie verzekert dat de zonne-installatie aangepast is aan de constructie van het dak, de bestaande voorzieningen en de werkelijke capaciteit nodig om tegemoet te komen aan de energievraag in jouw woning.
  • Energieprijs: de gestegen energieprijzen maken het extra interessant om te investeren in zelf-opgewekte zonnewarmte.
  • Premies: door subsidies van de overheid daalt het feitelijk geïnvesteerd bedrag en verkort de terugverdientijd.