Grondige renovatie met een warmtepomp Jan Hoogmartens

Welke premies bestaan er voor een warmtepomp of warmtepompboiler?

Wanneer je de aankoop van een warmtepomp overweegt, is het interessant om te weten dat je mogelijk recht hebt op een of meerdere premies. Er zijn premies voor warmtepompen en voor warmtepompboilers (warmtepompen die alleen sanitair warm water verwarmen). Hieronder lijsten we ze op per regio.

Federaal

De federale regering besloot om het btw-tarief voor warmtepompen te verlagen naar 6%, ook voor woningen die minder dan 10 jaar oud zijn (waar normaal gezien 21% btw geldt), en dat tot en met 31 december 2024. Let op: deze btw-verlaging geldt niet voor de aankoop van een nieuwbouwwoning op plan inclusief warmtepomp. 

Meer informatie op de website van de Federale Overheid.

In Vlaanderen

Premie van de Vlaamse overheid voor de installatie van een warmtepomp
 

Voorwaarden

 • De premie is beschikbaar voor de renovatie van een bestaande woning, appartement of appartementsgebouw of een niet-woongebouw gelegen in het Vlaams gewest.
 • De premie is eveneens beschikbaar voor de realisatie van een nieuwe woning of appartement door herbestemming van een bestaand niet-woongebouw in het Vlaamse Gewest.
 • De premie is er voor eigenaars van een gebouw, investeerders en verenigingen van mede-eigenaars.
 • Het gebouw is voor 2014 aangesloten op het elektriciteitsdistributienet OF het is vanaf 2014 aangesloten op het elektriciteitsdistributienet en de omgevingsvergunning werd meer dan 5 jaar voor de datum van de eindfactuur verleend. Het voldoet aan de EPB-eisen die van toepassing zijn en de EPB-aanvraag werd tijdig ingediend.
 • Je hebt in de afgelopen 10 jaar geen premie voor een warmtepomp gekregen.
 • Je gebruikt de warmtepomp om ruimtes mee te verwarmen, eventueel in combinatie met de productie van sanitair warm water en zwembadverwarming.
 • Je lucht/waterwarmtepomp is de enige centrale verwarming in het gebouw.
 • Actieve koeling is toegelaten, op voorwaarde dat:
 • de warmtepomp de enige centrale verwarming in het gebouw is,
 • je een fotovoltaïsche installatie hebt,
 • de eindfactuur van de warmtepomp dateert van 1 juli 2022 of later.
 • De warmteafgifte van het systeem is maximaal 55°C
 • De warmtepomp in een woning of appartement voldoet aan volgende eisen op het vlak van energie-efficiëntie:
 • Een geothermische warmtepomp heeft een Europees productlabel A++ of beter voor verwarming
 • Een lucht/lucht warmtepomp heeft een Europees productlabel A+ of beter voor verwarming of voldoet aan de minimale energie-efficiëntie eisen voor niet-woongebouwen voor verwarming
 • Een lucht/water warmtepomp heeft een Europees productlabel A+ of beter voor verwarming
 • Een hybride lucht/water warmtepomp heeft een pakketlabel met een minimale seizoensgebonden energie-efficiëntie (Ns) van 110% voor de combinatie van een gasketel, lucht-waterwarmtepomp en regeling. Een eventuele zonneboiler voor sanitair warm water mag niet worden meegerekend.
 • De installatie of validatie van de installatie moet gebeuren door een Rescert-installateur.

Basispremie

De basispremie wordt gevoelig verhoogd voor eigenaars-bewoners met een laag inkomen, voor verhuur door een sociaal verhuurkantoor en bij de vervanging van elektrische verwarming of in een gebied zonder aardgasnet, bij klanten met uitsluitend nachttarief.

Meer informatie en aanvragen via ‘Mijn VerbouwPremie’ van de Vlaamse overheid.

 

Warmtepompboiler

Premie van de Vlaamse overheid voor de installatie van een warmtepompboiler

Voorwaarden

 • De premie is beschikbaar voor de renovatie van een bestaande woning, appartement of appartementsgebouw of een niet-woongebouw gelegen in het Vlaams gewest.
 • De premie is eveneens beschikbaar voor de realisatie van een nieuwe woning of appartement door herbestemming van een bestaand niet-woongebouw in het Vlaamse Gewest.
 • De premie is er voor eigenaars van een gebouw, investeerders en verenigingen van mede-eigenaars.
 • Het gebouw is voor 2014 aangesloten op het elektriciteitsdistributienet OF het is vanaf 2014 aangesloten op het elektriciteitsdistributienet en de omgevingsvergunning werd meer dan 5 jaar voor de datum van de eindfactuur verleend. Het voldoet aan de EPB-eisen die van toepassing zijn en de EPB-aanvraag werd tijdig ingediend.
 • Je hebt in de afgelopen 10 jaar geen premie voor een warmtepompboiler, warmtepomp of zonneboiler gekregen.
 • Je gebruikt de warmtepompboiler enkel voor de productie van sanitair warm water.
 • Je warmtepompboiler beschikt over een regeling die het mogelijk maakt warm water te bufferen.
 • De plaatsing gebeurt door een aannemer.
 • Je warmtepompboiler heeft een Europees productlabel A+ of beter.
 • In appartementsgebouwen en niet-woongebouwen mogen meerdere warmtepompboilers tegelijk worden geplaatst.

Premiebedrag

 • 1.080 euro voor eindfacturen vanaf 1/7/2022 tot en met 31/12/2025 (1.620 euro voor afnemers met uitsluitend nachttarief); de premie is begrensd tot 40% van de in aanmerking komende investeringskosten, exclusief btw.

Meer informatie en aanvragen via ‘Mijn VerbouwPremie’ van de Vlaamse overheid.

In Brussel

Deze premies zijn voor iedereen beschikbaar, particulier (natuurlijke persoon) of professional (rechtspersoon) bent. De factuur van de onderneming of aannemer die de werkzaamheden heeft uitgevoerd moet geadresseerd worden aan de persoon die de premie aanvraagt.

Premie voor de installatie van een warmtepomp

De werkzaamheden die voor de premie in aanmerking komen, zijn de plaatsing of vervanging van een warmtepomp die uitsluitend bestemd is voor verwarming of voor verwarming en sanitair warm water. Ook de installatie van een hybride warmtepomp (een combinatie van een warmtepomp en een gascondensatieketel in hetzelfde toestel) komt in aanmerking voor de premie.

De premie kan worden aangevraagd voor werken in gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op voorwaarde dat ze ten minste 10 jaar vóór de indiening van de premie-aanvraag werden gebouwd. Opgelet: indien voor de werkzaamheden een bouwvergunning vereist is, kan geen premie worden toegekend voor een nieuwe eenheid, zelfs niet als het hoofdgebouw meer dan 10 jaar oud is.

Technische vereisten:

 1. Voor installaties van minder dan 50 kWth moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd door een RESCert-gecertificeerde installateur voor warmtepompen en, indien van toepassing, voor oppervlaktegeothermie. 
 2. Warmtepompen met een nominaal vermogen van minder dan 70 kW moeten een minimale energie-efficiëntieklasse A+ hebben overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 811/2013 van de Commissie.
 3. Warmtepompen met een nominaal vermogen van meer dan 70 KW moeten een seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming hebben van meer dan 110%, overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 813/2013 van de Commissie.
 4. Als je een lucht/water-warmtepomp plaatst, moet deze een luchtinlaat hebben buiten het beschermde volume of op de lucht die uit de ventilatie wordt afgevoerd.
 5. In voorkomend geval zal de installatie voorzien zijn van
  - elektrische doorgangsmeters voor het meten van het verbruik voor het gebruik van de warmtepomp en de randapparatuur van de installatie (d.w.z. circulatiepompen, dompelaars). De installatie zal voldoen aan de EPB-voorschriften zoals beschreven in bijlage VIII betreffende de eisen voor technische installaties.
  - een warmtemeter die, in combinatie met de elektrische doorgangsmeters, het mogelijk maakt de werkelijke seizoensgebonden prestaties van de installatie te meten.
 6. Zijn uitgesloten van de RENOLUTION-premie: warmtepompen die worden gebruikt om het water van een particulier of niet-collectief zwembad te verwarmen;
 7. Als je een oude oliegestookte verwarmingsketel of een olie- of steenkoolgestookte kachel wegdoet om in aanmerking te komen voor de Bonus beëindiging stookolie en kolen, zijn er bepaalde voorzorgsmaatregelen die u moet nemen.

Bedrag van de premie:

Voor de premie Verwarming met warmtepomp verschilt het bedrag van de premie naargelang van het type gebouw waarin het verwarmingsysteem zich bevindt.

Voor residentiële gebouwen varieert het premiebedrag volgens uw inkomenscategorie. Er zijn drie categorieën: categorie I (standaardcategorie), categorie II (gemiddelde inkomens) en categorie III (lage inkomens). Bovendien wordt de premie berekend per afzonderlijke wooneenheid (eengezinswoning of appartement in een appartementsgebouw).

Voor een Warmtepomp lucht/water :

 • Categorie I : 4.500 € per individuele wooneenheid
 • Categorie II : 4.750 € per individuele wooneenheid
 • Categorie III : 5.000 € per individuele wooneenheid

Voor een warmtepomp water/water of bodem/water :

 • Categorie I : 5.800 € per individuele wooneenheid
 • Categorie II : 6.150 € per individuele wooneenheid
 • Categorie III : 6.500 € per individuele wooneenheid

Voor een niet-residentieel gebouw wordt het toegekende bedrag berekend op basis van de in aanmerking komende kosten van de factuur en komt het overeen met 35% van het bedrag

Meer informatie vind je op de website van renolution.brussels.

 

Premie voor de installatie van een warmtepompboiler

De werkzaamheden die voor de premie in aanmerking komen, zijn de plaatsing of vervanging van een warmtepomp die uitsluitend bestemd is voor de productie van sanitair warm water in een woning (thermodynamische waterverwarmer).

De premie kan worden aangevraagd voor werken in alle residentiële gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op voorwaarde dat ze ten minste 10 jaar vóór de indiening van de premie-aanvraag werden gebouwd. Deze premie kan niet worden aangevraagd voor niet-residentiële gebouwen en niet-residentiële eenheden (in gemengde gebouwen).

Technische vereisten:

 1. Lucht/water-warmtepompen (die werken met een warmwatercircuit in het verwarmde gebouw) moeten een luchtinlaat hebben buiten het beschermde volume of op de lucht die wordt afgevoerd van de ventilatie.
 2. De warmtepomp moet ten minste behoren tot energie-efficiëntieklasse A overeenkomstig Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 812/2013 van de Commissie.
 3. De grootte van de warmtepomp moet worden afgestemd op de warmwaterbehoefte van de woning. 
 4. Indien nodig zal de installatie worden uitgerust met elektrische doorgangsmeters om het verbruik te meten dat bestemd is voor het gebruik van de warmtepomp en de randapparatuur van de installatie (d.w.z. circulatiepompen, dompelaars). 
 5. Van de RENOLUTION-premie zijn uitgesloten: warmtepompen die worden gebruikt om het water van een zwembad geheel of gedeeltelijk te verwarmen.

Bedrag van de premie:

Het premiebedrag varieert volgens uw inkomenscategorie. Er zijn drie categorieën: categorie I (standaardcategorie), categorie II (gemiddelde inkomens) en categorie III (lage inkomens).

Voor de premie Warmtepompboiler wordt het bedrag van de premie berekend per individuele wooneenheid (eengezinswoning of appartement in een appartementsgebouw).

 • Categorie I: 1.400 € per individuele wooneenheid
 • Categorie II: 1.500 € per individuele wooneenheid
 • Categorie III: 1.600 € per individuele wooneenheid

De premie is begrensd tot 90% van de in aanmerking komende investeringskosten. Meer informatie vind je op de website van renolution.brussels.

In Wallonië
 

Prime Habitation voor de verplichte energieaudit vanaf 1/7/2023

Om in aanmerking te komen voor een premie, moet je eerst een energieaudit laten uitvoeren door een erkende auditeur. Hiervoor bestaat ook een subsidie. Die bedraagt € 190 tot € 1.140, afhankelijk van de inkomenscategorie van de aanvrager, en maximum 70% van het factuurbedrag.

Prime Habitation voor de installatie van een warmtepomp vanaf 1/7/2023

Voorwaarden:

 • Je laat een energieaudit uitvoeren door een erkend auditeur hoogstens 7 jaar voor de installatie van je warmtepomp.
 • De installatie gebeurt door een ondernemer die is ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen.

Basispremie:

 • € 1.500 tot € 9.000, afhankelijk van de inkomenscategorie van de aanvrager, met een maximum van 70% van de factuur.

Prime Habitation voor de installatie van een warmtepompboiler vanaf 1/7/2023

Voorwaarden:

 • Je laat een energieaudit uitvoeren door een erkend auditeur hoogstens 7 jaar voor de installatie van je warmtepomp.
 • De installatie gebeurt door een ondernemer die is ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen.

Bedrag van de premie:

 • € 700 tot € 4.200, afhankelijk van de inkomenscategorie van de aanvrager; de premie is begrensd tot 70% van de in aanmerking komende investeringskosten.

 

Premies combineren

De premie voor een warmtepomp of warmtepompboiler is te combineren met:

 • Premie voor de aanpassing van de elektrische installatie: € 800 tot € 4.800, afhankelijk van de inkomenscategorie van de aanvrager
 • Verhoging van het rendement van installaties voor sanitair warm water: € 0,15 tot € 0,90 per uitgespaarde kWh, afhankelijk van de inkomenscategorie van de aanvrager

Meer info en aanvragen via energie.wallonie.be
 

Gemeentelijke premies

Sommige gemeenten kennen bijkomende premies toe of hebben hun eigen renovatiepremies. Informeer je op de site van je gemeente of bij je dienst omgeving.