Bereken de terugverdientijd van een Viessmann warmtepompboiler

Met deze eenvoudige tool kan je de terugverdientijd van een investering in een warmtepompboiler berekenen. Het rendement van een warmtepompboiler is mede afhankelijk van actuele energieprijzen en premies.

Vragen over de terugverdientijd van een warmtepompboiler

Een investering vertegenwoordigt een kost of uitgave die in de toekomst besparingen of andere financiele voordelen oplevert. In het geval van een warmtepompboiler kan je tientallen jaren lang zeker zijn van minder stroom- of gasafname van het net en bijgevolg een lagere energiefactuur.

Door deze jaarlijkse besparing te vergelijken met het  geïnvesteerde bedrag blijkt dat de investering na een aantal jaren terugverdiend is. Dit wordt het  break even point genoemd en komt overeen met de terugverdientijd. Nadat je dit punt bereikt hebt zijn alle verdere besparingen puur voordeel.

De energietransitie zet consumenten aan tot investeren in woningrenovatie en hernieuwbare energie om onafhankelijker te worden van de stijgende energieprijzen. Door vergelijking van de terugverdientijd van de verschillende mogelijke investeringen bereik je het beste rendement.

De volgende factoren warden in aanmerking genomen voor het berekenen van de terugverdientijd van een zonneboiler:

  • Kost van de zonnboiler: zowel het type, de levensduur ervan als de totale capaciteit van de installatie spelen een grote rol in de berekening van de kostprijs van je zonneboiler.
  • Kost van de bijhorende apparatuur: naast de kost van de zonnepanelen zelf moet je de kosten en levensduur van de elektrische installatie, buizen, bekabeling en montagematerialen in rekening brengen.    
  • Kost van installatie: een professionele installatie verzekert dat de boiler aangepast is aan de constructie van het dak, de bestaande elektrische voorzieningen en de werkelijke capaciteit nodig om tegemoet te komen aan de energievraag in jouw woning.
  • Energieprijs: de gestegen energieprijzen maken het extra interessant om te investeren in gratis warmte uit de omgeving.
  • Premies: door subsidies van de overheid daalt het feitelijk geïnvesteerd bedrag en verkort de terugverdientijd.