Met welke technieken verlaag ik het E-peil van mijn woning?

Een lagere energetische score is toekomstgericht, beter voor het milieu en financieel interessant. Het E-peil hangt onder meer af van de vorm en de luchtdichtheid van het gebouw, de oriëntatie en de beglazing. Maar ook de aanwezige technieken hebben een belangrijke invloed. In dit artikel overlopen we enkele technieken waarmee je een lager E-peil en dus een energiezuinige woning realiseert.

(Image: ©Andrey_Popov/Shutterstock.com)

De norm

Het E-peil is een van de EPB-eisen die de regionale overheden opleggen bij nieuwbouwprojecten en ingrijpende energetische renovaties. Wanneer je het maximum overschrijdt, riskeer je een boete.

Bij nieuwbouw in Vlaanderen is het maximale E-peil in 2020 E35 en in 2021 E30. Voor renovaties vanaf 2020 geldt een maximum van E70. In Wallonië werkt men met het Ew-peil. In 2020 ligt het maximum op Ew65 en in 2021 op Ew45, zowel voor nieuwbouw als renovatie.

Beide gewesten evolueren dus richting bijna-energieneutraal bouwen (BEN in Vlaanderen, QZEN in Wallonië). In Brussel geldt de passiefnorm.

Factoren die het E-peil bepalen

Het E-peil hangt af van een aantal eigenschappen van het gebouw en van de technieken die je gebruikt. De EPB-verslaggever neemt die zaken mee op wanneer hij/zij je EPB-aangifte voorbereidt.

Isolatie en luchtdichtheid

Een goede isolatie en luchtdichtheid van de woning zullen ervoor zorgen dat je verwarmingsinstallatie optimaal rendeert. De luchtdichtheid van je woning bepaal je met een blowerdoortest. Daarbij wordt gemeten langs welke eventuele kieren er lucht kan ontsnappen. Zo’n test laten uitvoeren, heeft een gunstig effect op het E-peil.

Technieken

Bovenstaande aspecten hebben vooral te maken met architectuur en materiaalkeuze. Ook op het vlak van technieken kan je keuzes maken die je E-peil gunstig beïnvloeden.
 

Ventilatie

In een goed geïsoleerde en luchtdichte woning is ventilatie essentieel om de binnenlucht gezond te houden. Ventilatiesystemen bestaan in natuurlijke of mechanische vorm. In nieuwbouwprojecten wordt vandaag doorgaans gekozen voor type D. Daarbij gebeurt zowel de aanvoer van zuivere lucht als de afvoer van vervuilde lucht op mechanische wijze. Het ventilatiesysteem beschikt als extra troef over een warmtewisselaar. Die warmt de verse buitenlucht op met de warmte van de afgevoerde binnenlucht. Zo bespaar je ’s winters op verwarmingskosten. Sommige van die toestellen hebben bovendien een bypassfunctie die de warmtewisselaar in de zomer uitschakelt, om je woning koeler te houden. Correct geplaatste en gedimensioneerde ventilatie is gunstig voor je E-peil, zeker wanneer het toestel is uitgerust met warmterecuperatie.

Verwarming en warm water
 

Verwarming en de productie van sanitair warm water vormen een aanzienlijk deel van de energievraag van een woning. Door te kiezen voor energiezuinige en efficiënte verwarming op lage temperatuur, realiseer je dus een lager E-peil. Condenserende ketels op aardgas of stookolie halen een hoger rendement dan een klassieke niet-condenserende ketel en zorgen voor een betere score. Een warmtepomp, zeker in combinatie met zonnepanelen (zie ook hieronder), heeft een nog gunstiger effect op het E-peil. Ook een hybride systeem van warmtepomp en gasketel zal voor een lager E-peil zorgen, omdat je steeds de meest rendabele techniek gebruikt.

Hernieuwbare energie
 

Wanneer je woning deels of volledig in zijn eigen energienoden voorziet, vertaalt zich dat in een aanzienlijk lager E-peil. Fotovoltaïsche panelen zijn intussen een vertrouwd zicht. Met die zonnepanelen produceer je zelf de elektriciteit die nodig is om je warmtepomp en andere toestellen te laten werken. Voor de productie van warm water kan je gebruik maken van een zonneboiler. Daarbij vangen zonnecollectoren de warmte van de zon op en geven ze die af aan water in een voorraadvat. Zowel zonnepanelen als zonneboilers zorgen voor een energiezuinigere woning en dus een lager E-peil.

Passieve koeling
 

Bij passieve koeling via een geothermische warmtepomp wordt water gekoeld via de bodemwarmtewisselaar en vervolgens gecirculeerd door een koelvloer. De impact van deze passieve koeling hangt af van de bruto-energiebehoefte voor ruimteverwarming en sanitair warm water en de oppervlakte van de koelvloer. Aangezien deze koeltechniek energiezuinig is, heeft hij ook een gunstig effect op het E-peil.

Een doordachte keuze

Bij een nieuwbouw of een ingrijpende renovatie is een doordachte keuze van materialen en technieken van groot belang. Zo realiseer je namelijk een gunstig E-peil. Dat cijfer wordt in grote mate mee bepaald door je installatie voor verwarming en sanitair warm water. Vraag daarom zeker advies aan een Viessmann Service Partner in je buurt: hij helpt je graag het juiste systeem zoeken voor jouw project.