Grondige renovatie met een warmtepomp Alain Steyaert

Hoe kan ik verwarmen op gas als er geen aansluiting in mijn straat ligt?

Niet in alle straten van België zijn toevoerleidingen voor stadsgas aangelegd. Een propaantank is in deze gevallen een goed alternatief.

(Image: ©Sascha Preussner/Shutterstock.com)

Aansluiting op aardgasnet niet altijd mogelijk

Zowel voor nieuwbouwwoningen als bij renovatie is een  gasketel met condensatie van verbrandingsgassen  een voordelige en efficiënte verwarmingstechniek, zeker in combinatie met hernieuwbare energie zoals  een hybride warmtepomp, een warmtepompboiler of thermische zonnecollectiren en een zonneboiler. Om te verwarmen op aardgas, is een aansluiting op het distributienet nodig. Aardgasleidingen zijn echter niet overal in België aanwezig in alle straten.  Je kan een uitbreiding van het leidingnetwerk voor stadsgas aanvragen. Netbeheerders kunnen die aanvraag afwijzen, bijvoorbeeld als er onvoldoende afnemers zijn waardoor de leiding onrendabel zou zijn.

In Vlaanderen kan je met deze situatie geconfronteerd worden wanneer je stookolieketel niet meer kan hersteld worden. Sinds 2022 geldt er immers een plaatsings- en vervangingsverbod voor stookolieketels in Vlaanderen.

Een propaantank als alternatief

Wanneer een aansluiting op het aardgasdistributienet niet mogelijk is en je toch wil genieten van de voordelen van aardgas, biedt een  tank  de oplossing. Zo’n tank wordt gevuld met propaan, een bijproduct dat ontstaat tijdens het winnen van aardgas en het raffineren van aardolie.

Een propaantank bestaat in verschillende formaten, afhankelijk van je beoogde verbruik. De bekendste en meest eenvoudige oplossing is een  bovengrondse tank, maar je kunt ook kiezen voor een (iets duurdere)  ondergrondse tank. Zo wordt het uitzicht op je tuin niet verstoord. In sommige gemeentes is een ondergrondse tank zelfs verplicht. Zowel bij bovengrondse als ondergrondse tanks moet er in je tuin  voldoende vrije ruimte  zijn, maar moet er ook een veiligheidsafstand tot je woning, de openbare weg en de aanliggende percelen gerespecteerd worden. Een correcte plaatsing, keuring en regelmatig onderhoud zorgt ervoor dat een propaantank een  uiterste veilige  optie is.

Propaantank huren of kopen

In de meeste gevallen zal je een gastank  huren bij een propaanleverancier. Het voordeel van die formule is dat je de aankoopprijs van een tank - al snel enkele duizenden euro’s - niet in een keer moet betalen. Je bent weliswaar gebonden aan één leverancier van propaan en diens gasprijzen, maar vaak zorgt die ook voor de  reglementaire installatie  en het periodieke onderhoud  van de tank. Sommige leveranciers werken zelfs met een  telemetriesysteem  om het gasniveau in je tank op te volgen en automatisch een levering te plannen. Zo geniet je zonder zorgen van het comfort van gas.

Wanneer je een tank  koopt, betaal je de aankoopprijs in een keer. Je moet ook zelf zorgen voor een correcte en veilige plaatsing, de nodige attesten en keuringen en het onderhoud. Een voordeel is wel dat je voortdurend prijzen kunt vergelijken en telkens de voordeligste leverancier kiest.

Alternatieven voor gas

Er bestaan alternatieven voor verwarming en de productie van warm water die niet op gas werken. Een moderne condenserende ketel op stookolie is in sommige gevallen een optie.

In sommige situaties kunnen elektrische verwarming  en een  elektrische boiler de oplossing vormen. Een  warmtepomp  aangedreven door  elektriciteit en hernieuwbare energiebronnen is de meest toekomstbestendige en milieuvriendelijke techniek.

Viessmann heeft een breed gamma van condensatieketels op gas. Al die toestellen kunnen bij installatie worden aangepast om te werken met propaan, en ook de integratie met hernieuwbare energie zoals  een  hybride warmtepomp, een  warmtepompboiler  of  thermische zonnecollectoren en een zonneboiler  is mogelijk.