Verantwoord verwarmen, koelen, ventileren en stroom produceren

De globale energiesituatie wordt gekenmerkt door beperkte gas- en oliereserves bij een toenemend verbruik. Daarenboven wordt onze atmosfeer ook steeds warmer door de CO2-uitstoot, wat tot een klimaatverandering leidt. Dit dwingt ons om spaarzaam om te gaan met de nog beschikbare fossiele energiedragers en te streven naar meer efficiëntie bij het verwarmen, koelen, ventileren en produceren van stroom, alsook steeds meer beroep te doen op hernieuwbare energiebronnen.
De systemen in één oogopslag

Wie bij nieuwbouw tegenwoordig op zoek is naar een innovatief systeem voor verwarming, koeling, ventilatie of stroomproductie, kan uit heel wat mogelijkheden kiezen. Welke energiedrager is voor u de juiste? Wat is rendabel en wat is ecologisch zinvol? Ontdek de verschillende systemen en hun respectieve voordelen.

Dubbele strategie: efficiëntie verhogen en andere bronnen zoeken

Sinds de erkenning van het probleem van de opwarming van de aarde werken zowel politiek als economie wereldwijd aan concepten voor de besparing van fossiele brandstoffen. De EU-commissie heeft zich met het Europese "Action Plan on Energy Efficiency" ten doel gesteld tegen 2020 over heel Europa 20 % energie te besparen. Door spaarzaam en op een verantwoorde manier met fossiele brandstoffen om te gaan en door het gebruik van innovatieve technieken voor verwarming, koeling, ventilatie en stroomproductie kan elke huiseigenaar
actief bijdragen tot de bescherming van het milieu. Tegelijkertijd betekent de investering in moderne technieken ook een onmiddellijke kostenbesparing omdat het energieverbruik hierdoor aanzienlijk kan dalen.

Hernieuwbare energiedragers

Naast de verwarmingsketels op olie en gas alsook de toestellen voor warmtekrachtkoppeling biedt Viessmann alle technieken voor het gebruik van hernieuwbare energiebronnen voor warmte- en koudeproductie aan. Zo zijn er de hoogrenderende warmtepompen waarmee u natuurlijke warmte uit de grond, het grondwater of de omgevingslucht kunt halen. Verder zijn er ook innovatieve verwarmingsketels die werken met kloofhout of pellets, alsook krachtige zonne-installaties voor warmwaterbereiding en verwarmingsondersteuning of fotovoltaïsche modules voor stroomproductie, evenals gecontroleerde woningventilatie.

Ongeacht het systeem waarvoor u kiest: met hun hoge energie-efficiëntie helpen ze u te besparen op de energiekosten en tegelijkertijd het milieu te beschermen.  


Verwarmen met gascondensatietechniek en ondersteuning van zonnesysteem

Verwarmen met aardgas en zonne-energie – uitermate efficiënt en toekomstgericht

Meer informatie

Verwarmen met gascondensatietechniek en omgevingswarmte

Omdat dubbel efficiënt gewoonweg beter is: een condenserende gasketel met een warmtepomp

Meer informatie

Verwarmen met warmte uit lucht en aarde

Efficiënt gebruikmaken van lucht- en aardwarmte dankzij een warmtepomp

Meer informatie
Hout - Het hernieuwbare alternatief

Verwarmen met hout

Verwarmen met hout – Het hernieuwbare alternatief

Zonnewarmte en fotovoltaïsche systemen

Zonne-energie gratis aan huis geleverd

Meer informatie

Woningventilatie – gezond binnenklimaat, lagere verwarmingskosten

Woningventilatie met warmteterugwinning

Gecontroleerde woningventilatie – gezond binnenklimaat, lagere verwarmingskosten

Zo kunt u aanzienlijk besparen op energie

Transparantie in uw energieverbruik dankzij de energie-cockpit

Meer informatie
Afgestemde systeemtechniek

Voor een efficiënter systeem: afgestemde verwarmingstechniek van Viessmann

Het volledige gamma van Viessmann biedt alle verwarmingscomponenten onder één dak aan. Alle onderdelen zijn zo perfect op elkaar afgestemd, dat het verwarmingssysteem in de praktijk een optimaal rendement realiseert.

Energiekosten verminderen en het milieu beschermen

De energieprestatieregelgeving (EPB)

Wanneer u tegenwoordig een huis bouwt, dient u conform de EPB een energie-efficiënt huis te bouwen. Met andere woorden: de primaire energiebehoefte voor de installatietechniek en warmteverlies via de bouwschil mogen bepaalde maximale waarden niet overschrijden.

Beslissingshulp bij de aankoop van uw nieuw verwarmingssysteem: de nieuwe uniforme Europese energie­efficiëntielabeling

Koelkasten, televisies en wasmachines worden al enkele jaren voorzien van een energie-efficiëntielabel. Nu is dit label ook verplicht voor alle producten die met verwarmingstechniek te maken hebben. Zowel individuele componenten (verwarmings- en warmwatertoestellen) als complete verwarmingsinstallaties zullen in de toekomst van een energie-efficiëntielabel worden voorzien.

Energie­efficiëntielabel voor de verwarming