Philip Lebesque

Hoe kan ik energieneutraal verwarmen?

Verwarming en koeling staan in voor minstens 60% van het energieverbruik van een gezin. Door enkele basisprincipes in de praktijk toe te brengen, kan je bijna energieneutraal verwarmen, met gratis energie van de zon en een warmtepomp.

(Image: ©Tamara B/Shutterstock.com)

Toppunt van energie-efficiëntie

Om energieneutraal verwarmen in de praktijk om te zetten, bouw of renoveer je volgens de principes van de ‘trias energetica’: een model voor het ontwikkelen van energiezuinige maatregelen. Het doel ervan is je energieverbruik en de impact ervan op het milieu minimaliseren. Het concept bestaat al jaren, maar is nog altijd even doeltreffend. Er zijn drie strategieën die je hierbij hanteert:

 • Beperk je energiebehoefte tot een minimum
 • Gebruik zo veel mogelijk hernieuwbare, zelf opgewekte energie
 • Gebruik eventuele fossiele energie zo efficiënt mogelijk

Als je de drie strategieën van de trias energetica in de praktik zet kan je woning volledig energieneutraal worden. Dat betekent dat voor verwarmen en/of koelen niet meer energie verbruikt wordt als je zelf opwekt. Met andere woorden: je netto energieverbruik is nul, het toppunt van energie-efficiëntie.

 

Je energiebehoeften beperken

Energieneutraal wonen kan alleen als je de energievraag van je woning tot een minimum beperkt. Een paar cruciale aandachtspunten hierbij zijn:

 • Bouw compact, zonder complexe vormen, hoeken of oversteken. Dat draagt bij aan een efficiëntere constructie en isolatie.
 • Isoleer zo goed mogelijk met hoogwaardige isolatiematerialen in muren, daken en vloeren.
 • Werk de bouwschil zo luchtdicht mogelijk af. Zo voorkom je ongewenste luchtstromen en minimaliseer je het energieverlies.
 • Denk goed na over de oriëntatie van glasoppervlaktes. Met grote ramen op de zuidkant van de woning profiteer je bijvoorbeeld maximaal van de zonnewarmte. Mogelijk heb je hierdoor ook behoefte aan zonneweringen.
   

Duurzame energiebronnen inzetten

Wanneer je behoefte aan verwarming en koeling tot een minimum is teruggebracht, komen duurzame technieken aanbod waarmee je zelf energie opwekt:

 • Fotovoltaïsche zonnepanelen: een zonnepaneel bestaat uit zonnecellen, waarin het zonlicht wordt omgezet in elektrische energie. Zo produceer je je eigen elektriciteit.
 • Thermische zonnecollectoren: de collectoren absorberen zonnestralen en zette die om in bruikbare warmte. Hiermee verwarm je jaarlijks tot 60% van je sanitair warm water.

Door zonnepanelen en zonnecollectoren verstandig te combineren, kan je mogelijk je volledige energievraag dekken.

Efficiënte verwarmingstechnologiën

Een laatste stap op weg naar volledige energieneutraliteit, is het kiezen van een efficiënt verwarmingssysteem. Dat neemt net weg dat ook door het vervangen of anders gebruiken van andere huishoudelijke elektrsiche toestellen bepaard kan worden.

Een warmtepomp is meest toekomstgerichte  oplossing voor verwarming. Er zijn verschillende opties, zoals een lucht-waterwarmtepomp die warmte  onttrekt uit de lucht, een grond-waterwarmtepomp die energie haalt uit de aarde of een  lucht-luchtwarmtepomp die zowel verwarmt als efficiënt koelt.

Volg je energieverbruik op

Energy management helpt om werkelijk energieneutraal te verwarmen. Je streeft naar een optimale balans tussen energieproductie en -verbruik. Om die balans in kaart te brengen, moet je zowel de productie als het verbruik monitoren, analyseren en sturen.

Dat kan met een energy management system (EMS):

 • Een EMS biedt je realtime inzichten in de energiestromen in huis. Je volgt bijvoorbeeld eenvoudig op hoeveel fotovoltaïsch vermogen je opwekt en verbruikt.
 • Het is mogelijk om je huidig verbruik te vergelijken met historische gegevens. Doen er zich ongewone patronen voor, dan kan je via het EMS snel bijsturen.
 • Energy management help je om je verwarmingssysteen zo efficiënt en optimaal mogelijk af te stellen, waardoor je energie en kosten bespaart.
 • Via een app op je smartphone of tablet is het EMS steeds binnen handbereik.