Verschillende soorten warmtepompen

Warmtepompen behoren tot de schoonste en meest efficiënte verwarmingstechnologieën. Doordat ze gebruik maken van de reeds bestaande omgevingswarmte beschermen ze het milieu en de verbruikskosten van de systeemeigenaren aanzienlijk. De bekendste types warmtepompen zijn lucht/water-warmtepompen, grond/water-warmtepompen, grond/water-warmtepompen, water/water-warmtepompen, warmwater-warmtepompen en grote warmtepompen. IJsopslagsystemen zijn een uitzondering, omdat het geen warmtepompen zijn in de klassieke zin van het woord. Ze zijn veeleer een zeer innovatieve en efficiënte warmtebron.
 

Lucht/water-warmtepompen

Een lucht/water-warmtepomp onttrekt warmte aan de buiten- of ruimtelucht en geeft deze door aan een ingebouwde warmtewisselaar (verdamper). Hierdoor circuleert een koelmiddel dat bij lage temperatuur begint te verdampen. Omdat de warmte die vrijkomt bij verdamping te klein is voor het verwarmingssysteem, wordt deze gecomprimeerd. Het compressieproces en de bijbehorende temperatuurstijging zijn voor elke warmtepomp identiek.

> Productgamma lucht/water-warmtepompen "split"

> Productgamma lucht/water-warmtepompen

 

Grond/water-warmtepompen

Er sluimert een enorme hoeveelheid energie in de grond, die bijna onuitputtelijk is. Met behulp van een grond/water-warmtepomp kan een fractie van deze energie worden gebruikt voor verwarming en warmwaterbereiding. Er zijn twee gebruikelijke methoden om de warmtepomp van warmte te voorzien: Grondcollectoren worden dicht bij het oppervlak gelegd en absorberen de thermische energie over hun grote oppervlakken om deze vervolgens door te geven aan de warmtepomp. Geothermische sondes daarentegen worden verticaal of schuin in de grond geplaatst en genereren thermische energie op een diepte van 40 tot 100 meter. Hun benodigde ruimte is dan ook kleiner dan die van grondcollectoren.

Vergeleken met lucht/water-warmtepompen bereiken grond/water-warmtepompen over het algemeen een hoger rendement - ongeacht de wijze van warmteopwekking. Aan de andere kant is de planningsinspanning hoger door de grote ruimtebehoefte of de officiële goedkeuring.

> Productgamma grond/water-warmtepompen


 

Water/water-warmtepompen

Het grondwater is ook een uitstekende energieopslagplaats, met een constante temperatuur van meer dan tien graden Celsius het hele jaar door. Om een water/water-warmtepomp economisch te laten functioneren, moet vooraf rekening worden gehouden met verschillende factoren, zoals de samenstelling van het water en de hoeveelheid water. Bij de planning van een dergelijke warmtepomp is de bescherming van het water van doorslaggevend belang.

> Productgamma water/water-warmtepompen

 

Warmwater-warmtepompen

Een warmwater-warmtepomp of warmtepompboiler wordt alleen gebruikt voor de bereiding van warm water. Zowel de circulerende lucht als de uitlaatlucht kunnen als warmtebron worden gebruikt. Het is losgekoppeld van de eigenlijke verwarming en kan met de juiste componenten optimaal gebruik maken van de zonne-energie die het zelf opwekt. Als de warmtepompboiler de circulerende lucht als warmtebron gebruikt, ontvochtigt deze tegelijkertijd de ruimte en beschermt deze tegen het risico van schimmelvorming. Als het daarentegen gekoppeld is aan een bestaand luchtverdeelsysteem, kan het zelfs de ruimtes gecontroleerd ventileren. Een actieve luchttoevoerleiding is nodig om negatieve druk te voorkomen.

> Productgamma warmwater-warmtepompen

De foto toont de binnenkant van een ijsreservoir.

Warmtepompen met ijsreservoir

Naast de bodem, het grondwater en de omgevingslucht kan een ijsreservoir ook dienen als betrouwbare warmtebron. Dit is een waterreservoir gevuld met water dat net onder het aardoppervlak begraven ligt. Binnenin bevindt zich een spiraal van pijpen waar een antivriesmiddel doorheen stroomt. Het water in de regenput dient als warmtebron, waarbij het onder andere gebruik maakt van de beschikbare warmte in de aarde om zich steeds weer te regenereren. Hoe het proces er in detail uitziet, wordt uitgelegd in het hoofdstuk ijs-energiereservoir.

Grote warmtepompen

Warmtepompen zijn niet alleen interessant voor een- en meergezinswoningen. Ook bedrijven en gemeenten vertrouwen op deze efficiënte en schone technologie. Er worden zeer efficiënte systemen gebruikt die zijn ontworpen voor permanent hoge eisen en die een breed vermogensspectrum bestrijken. Zoals de meeste warmtepompen in het lagere vermogensbereik kunnen ook veel grote warmtepompen voor koeling worden gebruikt. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het hoofdstuk grote warmtepompen.

> Productgamma grote warmtepompen