Overzicht van de verschillende soorten warmtepompen

Warmtepompen behoren tot de schoonste en meest efficiënte verwarmingstechnologieën. Doordat ze gebruik maken van omgevingswarmte beschermen ze het milieu en de verbruikskosten van de systeemeigenaren. De bekendste types warmtepompen zijn lucht/water-warmtepompen, grond/water-warmtepompen, water/water-warmtepompen, warmwater-warmtepompen en grote warmtepompen. IJsopslagsystemen zijn een uitzondering, omdat het geen warmtepompen zijn in de klassieke zin van het woord.

Warmtepompen zijn veeleer een zeer innovatieve en efficiënte warmtebron voor centrale verwarming en warmtwater. Zowel voor een nieuwbouw als voor een goed geïsoleerde, bestaande woning kan een warmtepomp een interessante oplossing zijn.

Lucht/water-warmtepomp Vitocal 200-A naast een huis

Lucht/water-warmtepompen

Een lucht/water-warmtepomp onttrekt warmte aan de buitenlucht en geeft deze door aan een ingebouwde warmtewisselaar (verdamper). Hierdoor circuleert een koelmiddel dat bij lage temperatuur begint te verdampen. Omdat de warmte die vrijkomt bij verdamping te klein is voor het verwarmingssysteem, wordt deze gecomprimeerd. Het compressieproces en de bijbehorende temperatuurstijging zijn voor elke warmtepomp identiek.

Lucht/water-warmtepompen worden ook regelmatig ingezet als hybride warmtepomp. Op deze manier kunt u de warmtepomp gebruiken in combinatie met  uw huidige gasketel of olieketel

> Productgamma lucht/water-warmtepompen "split"

> Productgamma lucht/water-warmtepompen

Geothermische warmtepompen

Er sluimert een enorme hoeveelheid energie in de grond, die bijna onuitputtelijk is. Met behulp van een grond/water-warmtepomp kan deze energie worden gebruikt om uw woning te verwarmen en van warmwater te voorzien. Er zijn twee gebruikelijke methoden om dit type warmtepomp van warmte te voorzien: grondcollectoren en geothermische sondes. Grondcollectoren worden dicht bij het oppervlak gelegd en absorberen de thermische energie over hun grote oppervlakken om deze vervolgens door te geven aan de warmtepomp. Geothermische sondes worden verticaal of schuin in de grond geplaatst en genereren thermische energie op een diepte van 40 tot 100 meter. Hun benodigde ruimte is dan ook kleiner dan die van grondcollectoren.

Vergeleken met lucht/water-warmtepompen bereiken grond/water-warmtepompen over het algemeen een hoog rendement - ongeacht de wijze van warmteopwekking. Aan de andere kant is de planningsinspanning hoger door de grote ruimtebehoefte of de officiële goedkeuring.

> Productgamma grond/water-warmtepompen

Vitocal 333-G geothermische warmtepomp in huis naast wasmachine
Vitocal 222-G geothermische warmtepomp in huiskamer

Water/water-warmtepompen

Het grondwater is ook een uitstekende energieopslagplaats, met een constante temperatuur van meer dan tien graden Celsius het hele jaar door. Om een water/water-warmtepomp economisch te laten functioneren, moet vooraf rekening worden gehouden met verschillende factoren, zoals de samenstelling van het water en de hoeveelheid water. Bij de planning van een dergelijke warmtepomp is de bescherming van het water van doorslaggevend belang.

> Productgamma water/water-warmtepompen

Warmwater-warmtepompen

Een warmwater-warmtepomp of warmtepompboiler wordt alleen gebruikt voor de bereiding van warm water. Zowel de circulerende lucht als de uitlaatlucht kunnen als warmtebron worden gebruikt. Het is losgekoppeld van de eigenlijke verwarming en kan met de juiste componenten optimaal gebruik maken van de gratis energie van de zon. Als de warmtepompboiler de circulerende lucht als warmtebron gebruikt, ontvochtigt deze tegelijkertijd de ruimte en beschermt deze tegen het risico van schimmelvorming. Als het daarentegen gekoppeld is aan een bestaand luchtverdeelsysteem, kan het zelfs de ruimtes gecontroleerd ventileren. Een actieve luchttoevoerleiding is nodig om negatieve druk te voorkomen.

> Productgamma warmwater-warmtepompen

Vitocal 262-A warmtepompboiler in woning

Grote warmtepompen

Warmtepompen zijn niet alleen interessant voor een- en meergezinswoningen. Ook bedrijven en gemeenten vertrouwen op deze efficiënte en schone technologie. Er worden zeer efficiënte systemen gebruikt die zijn ontworpen voor permanent hoge eisen en die een breed vermogensspectrum bestrijken. Zoals de meeste warmtepompen in het lagere vermogensbereik kunnen ook veel grote warmtepompen voor koeling worden gebruikt. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het hoofdstuk grote warmtepompen.

> Productgamma grote warmtepompen

Vitocal 300-G warmtepompen in een bedrijf