Philip Lebesque

Welke premies bestaan er voor zonnepanelen?

Door het hogere rendement van zonnepanelen en de historische oversubsidiëring hebben zijn in de loop der jaren verschillende financiële steunmaatregelen voor PV-installaties teruggeschroefd. Toch zijn er nog steeds premies. Hierbij een overzicht.

(Image: ©Miriam Doerr Martin Frommherz/Shutterstock.com)

Federaal

De federale regering besloot om het btw-tarief voor de plaatsing van zonnepanelen te verlagen naar 6%, ook voor woningen die minder dan 10 jaar oud zijn (waar normaal gezien 21% btw geldt), en dat tot en met 31 december 2023. Let op: deze btw-verlaging geldt niet voor de aankoop van een nieuwbouwwoning op plan inclusief zonnepanelen.  Bron

In Vlaanderen

Zonnepremie

Voorwaarden

  • Het gebouw in kwestie is voor 1 januari 2014 aangesloten op het elektriciteitsdistributienet; of
  • de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen werd meer dan 5 jaar geleden verleend en het gebouw voldoet aan de op haar van toepassing zijnde EPB-eisen en de EPB-aangifte werd ingediend binnen de geldende termijn.
  • Gebouwen die gerenoveerd worden en waarvan de omgevingsvergunning minder dan 5 geleden werd verleend, komen in aanmerking als het gebouw voor 2014 was aangesloten op het distributienet.
  • De omvormer mag maximaal een AC-vermogen van 10 kVA hebben, én achter het aansluitingspunt mag geen andere fotovoltaïsche installatie in dienst zijn gesteld (behalve bij een eigendomsoverdracht waarbij voorafgaand aan de eigendomsoverdracht de installatie werd verwijderd).
  • De nieuwe installatie moet uiterlijk 3 maanden na de indienstname worden aangemeld bij Fluvius én moet minstens 15 jaar blijven staan en moet geplaatst worden op een dak van een gebouw, dat geïsoleerd is (Rd-waarde van minstens 3 m2K/W) als het gebouw wordt verwarmd.
      

Basispremie:

  • tot € 1.500 per woning of wooneenheid, berekend aan € 300 per kWp van 0 tot 4 kWp en € 150 per kWp van 4 tot 6 kWp. De premie kan maximaal 40% van de factuur bedragen. Ze geldt van 1 januari 2021 tot 31 december 2023, waarbij ze elk jaar met 25% afneemt.
  • Voor  beschermde afnemers: tot € 1.800 per woning of wooneenheid, berekend aan € 360 per kWp van 0 tot 4 kWp en € 180 per kWp van 4 tot 6 kWp. De premie kan maximaal 48% van de factuur bedragen.

Meer informatie en aanvragen via  BENOveren.fluvius.be/premies.
  

Korting op onroerende voorheffing

Merk op dat de  zonnepremie niet geldt voor nieuwbouwprojecten en grondige renovaties  waarvoor een stedenbouwkundige aanvraag en een EPB-attest wordt ingediend. In dat geval blijft het wel zo dat zonnepanelen een gunstig effect hebben op het E-peil van je woning. Wanneer je E-peil voldoende laag is, krijg je gedurende 5 jaar korting op je onroerende voorheffing.

NieuwbouwIngrijpende energetische renovatieKorting gedurende 5 jaar
E≤30E≤9050%
E≤20E≤60100%

Zonnestroom delen

Met een digitale meter kun je vanaf 1 juli 2022 je overschot aan zonnestroom 'delen' na aanmelding bij Fluvius. Zo stel je de elektriciteit die je niet zelf verbruikt, ter beschikking voor andere woningen in België. Denk maar aan een vakantieverblijf. Je kunt de stroom ook verkopen of wegschenken aan familie, vrienden of buren.  Bron.

In Wallonië

In Wallonië zijn er in 2021  geen premies  voor zonnepanelen. Het systeem van de  terugdraaiende teller  geldt er nog wel. Sinds oktober 2020 geldt er bovendien een  prosumententarief  op basis van het vermogen van de PV-installatie. Het gaat om een vergoeding die eigenaars van zonnepanelen betalen voor het gebruik van het distributienet. In 2020 en 2021 wordt het dit nochtans volledig gecompenseerd door een premie van de Waalse overheid. In 2022 en 2023 betaalt de prosument 45,73% van het tarief en subsidieert de overheid de overige 54,27%. Vanaf 2024 valt de premie weg en betaalt de eigenaar van de zonnepanelen het prosumententarief zelf.

Daarnaast kun je besparen door de  digitale meter, die je tot eind 2023 op kosten van het gewest kunt laten installeren. Die slimme meter registreert hoeveel elektriciteit je afneemt en in het net injecteert. Met die meter betaal je  geen prosumententarief, maar een  netvergoeding  voor de elektriciteit die je effectief verbruikt. De Commission Wallonne pour l’énergie (CWaPE) garandeert bovendien dat die vergoeding nooit hoger zal zijn dan het prosumententarief dat op dat moment geldt. Op die manier wordt  zelfconsumptie  gestimuleerd.

Tegelijkertijd is het zo dat voor installatie van zonnepanelen tot en met 31 december 2024 de analoge terugdraaiende meter behouden kan worden tot minstens 31 december 2029.

In Brussel

In Brussel geldt voor eigenaars van een fotovoltaïsche installatie sinds 2020 een  gedeeltelijk compensatiesysteem. Dat houdt in dat je als prosument een vergoeding betaalt voor de elektriciteit die je werkelijk van het net afneemt. Als je zonnepanelen hebt, loont het dus om je opgewekte energie  zoveel mogelijk zelf te verbruiken.

Installaties die vanaf 1 januari 2021 geplaatst zijn, leveren  minder groenestroomcertificaten  op per geproduceerd MWh. Tot slot kunnen de verschillende Brusselse gemeenten zelf  gemeentelijke premies  toekennen voor fotovoltaïsche installaties.