Warmte-krachtkoppeling: tegelijk elektriciteit en warmte produceren

Offerte aanvragen
Verwarmingstoestel met brandstofcel Vitovalor PT2

Bij de productie van elektriciteit komt ook warmte vrij: in elektriciteitscentrales gaat deze warmte verloren als restwarmte en er is gewoonlijk zelfs extra energie nodig om die af te koelen. Bij warmte-krachtkoppeling (wkk) gebruiken systemen deze restwarmte wel, voor verwarming en warmwaterproductie. De algemene efficiëntie van deze systemen is dus veel hoger dan wanneer elektriciteit en warmte afzonderlijk geproduceerd worden. Bovendien gaat er geen energie verloren tijdens de overdracht. Omdat de elektriciteit wordt opgewekt waar en wanneer die ook effectief nodig is. Viessmann biedt twee verschillende, zeer efficiënte technologieën aan op basis van dit wkk-principe die inspelen op verschillende behoeften:

  • Verwarmingssysteem met brandstofcel
  • Wkk-installaties

Decentrale energieproductie wordt steeds belangrijker

Onder invloed van de energietransitie en de stijgende elektriciteitsprijzen wordt decentrale elektriciteitsproductie steeds belangrijker. Er werden massaal windmolen- en fotovoltaïsche parken gebouwd ter vervanging van de kerncentrales en conventionele grootschalige elektriciteitscentrales. Maar omdat de energieproductie schommelt en dus niet gepland kan worden, zijn controleerbare wkk-systemen belangrijke bouwstenen op weg naar een succesvolle energietransitie. Bij tekorten in de schommelende elektriciteitsproductie kunnen warmte-krachtkoppelingssystemen ingezet worden om te voldoen aan de vraag. Omdat dit lokaal gebeurt en de elektriciteit ter plaatse geproduceerd wordt, verlicht ook de druk op het net. In plaats van elektriciteit af te nemen van het net, kan je nu dus ook je eigen elektriciteit opwekken.

Warmte-krachtkoppeling: besparing en investering

Met een wkk-systeem kan je tot 40 procent energie besparen, je CO₂-uitstoot fors terugdringen en zo jouw steentje bijdragen aan de klimaatbescherming. Nog een voordeel van deze innovatieve technologie, is dat je minder afhankelijk wordt van je energieleverancier en dus de stijgende elektriciteitsprijzen. Als je de opgewekte energie zelf verbruikt, kost je dat maar zo'n derde van het gebruikelijke elektriciteitstarief. De overtollige energie wordt bovendien tegen betaling in het net geïnjecteerd.

Principe van warmte-krachtkoppeling gebaseerd op de werking van de brandstofcel

Verwarmingssysteem met brandstofcel

In tegenstelling tot oude gastoestellen, gebruikt de brandstofcel de aangevoerde energie op een elektrochemische manier en niet langer voor verbrandingsprocessen. Aan de hand van elektrolyse wordt het waterstof in aardgas omgezet in warmte en elektriciteit. Water is het enige nevenproduct van dit warmte-krachtkoppelingsproces in het verwarmingssysteem. Beter voor het milieu en onze, beperkte, natuurlijke hulpbronnen. Kleine wkk-systemen met brandstofcellen van Viessmann kunnen gebruikt worden in woningen.

Milieubescherming aan het werk

Waterstof en zuurstof, meer heb je niet nodig om warmte en elektriciteit te produceren. De chemische reactie tussen deze twee elementen vormt de basis van de zogenaamde 'koude verbranding'. Deze reactie doet zich voor tussen twee elektroden: waterstof wordt naar de anode geleid, waar een katalysator dit opsplitst in positieve ionen en negatieve elektronen. De elektronen stromen naar de kathode via een elektrische geleider, waardoor elektrische stroom wordt opgewekt. Tegelijkertijd komen de positief geladen waterstofionen via de elektrolyt (een ionenwisselaarmembraan) aan in de kathode waar ze uiteindelijk reageren met zuurstof en water vormen. Er komt warmte vrij. Nergens in dit milieuvriendelijke proces worden vervuilende stoffen geproduceerd.

Innovatie, betrouwbaarheid en duurzaamheid, drie woorden die voor Viessmann onlosmakelijk verbonden zijn. Ook voor zijn verwarmingstoestellen met brandstofcel vertrouwt Viessmann op beproefde technologie. Daarom werd Vitovalor PT2 (vroeger Vitovalor 300-P) ontwikkeld in samenwerking met Panasonic. Panasonic heeft meer dan 34.000 toestellen in serie vervaardigd voor de Japanse markt. 

Warmte-krachtkoppelingsinstallatie op gas

Een warmte-krachtkoppelingsinstallatie (wkk) op gas produceert warmte en elektriciteit. Afhankelijk van het vermogen kan dit systeem ingezet worden in grotere residentiële gebouwen en complexen en in ondernemingen en gemeenten. Omdat het vermogen aangepast wordt aan de basisbelasting, de gemiddelde warmtebehoefte in de loop van het jaar, wordt een wkk-installatie in residentiële gebouwen vaak gecombineerd met een ketel voor piekbelasting. Dit zorgt ook in de winter voor voldoende warmte. Beide warmteopwekkers zijn verbonden met het verwarmingssysteem om het verwarmingswater of het huishoudelijk water te verwarmen.

Warmte-krachtkoppelingsinstallatie (wkk) op gas

Verschillende vermogens voor een optimale energie-efficiëntie

Compacte toestellen Vitobloc 200 zijn ontworpen als decentrale wkk-installaties met een grotere nadruk op verwarming. Deze betrekkelijk kleine installaties produceren elektriciteit op basis van het principe van warmte-krachtkoppeling die ter plaatse verbruikt wordt. De warmte die vrijkomt tijdens dit proces wordt ook gebruikt, bijna zonder verlies, voor de verwarming. Elektriciteit die niet verbruikt wordt, wordt in het net geïnjecteerd met een bijpassende vergoeding door de elektriciteitsleverancier. Vanwege hun uitzonderlijke flexibiliteit en maximale efficiëntie vormen wkk-installaties de perfecte aanvulling op de wisselende energieproductie door de zon en de wind. De systemen zijn bovendien verkrijgbaar in diverse versies en met verschillende vermogens. Ze kunnen dus volledig aangepast worden aan de gevraagde vereisten en staan garant voor een lange economische efficiëntie.

Producten

Wil je onafhankelijk worden van de stijgende  elektriciteitsprijzen? Kies dan voor deze innovatieve manier van warmteopwekking om minder afhankelijk te worden van het net. Viessmann heeft meer dan 25 jaar ervaring met efficiënte wkk-systemen op gas. Naast de standaardproducten maakt de onderneming ook wkk-installaties die specifiek aangepast zijn aan wat jij nodig hebt. Afhankelijk van het type werken deze systemen op aardgas en/of vloeibaar gas. Het vermogen varieert van 6 tot 530 kWel of 15 tot 660 kWth.