Fotovoltaïsche panelen voor bedrijfsgebouwen

Het dekken van de energiebehoefte is een belangrijke kostenfactor, ook voor bedrijven. In de praktijk worden warmte en elektriciteit vaak op de traditionele manier verkregen. Zonne-energietechnologie biedt een enorm potentieel. Naast warmteopwekking met behulp van thermische zonnepanelen kan elektriciteit ook worden opgewekt uit zonlicht - op de lange termijn en uiterst economisch. Viessmann fotovoltaïsche technologie biedt hiervoor perfect op elkaar afgestemde componenten, bestaande uit fotovoltaïsche modules, omvormers en montagesystemen, maar ook elektriciteitsopslagsystemen en warmtepompen om het eigen verbruik van de door u opgewekte elektriciteit te verhogen.

> Gamma zonnepanelen voor woningen

> Gamma zonnepanelen voor publieke gebouwen

Fotovoltaïsche technologie van Viessmann

Vermindering van de elektriciteitskosten

De inkoopkosten voor elektriciteit liggen al jaren op een constant hoog niveau. Een neerwaartse trend is niet te voorzien. De beste manier om deze trend tegen te gaan zonder de elektriciteitsbehoefte te verminderen, is het gebruik van een fotovoltaïsch systeem. Dit zet het binnenkomende zonlicht om in gelijkstroom. Omdat deze niet overal wordt gebruikt, zorgt een omvormer vervolgens voor een verdere omzetting van gelijkstroom naar wisselstroom. Deze laatste kunnen rechtstreeks worden geconsumeerd of aan het openbare net worden geleverd.

Dalende kosten en toenemende milieubescherming

Het gebruik van een fotovoltaïsch systeem voor commerciële toepassingen leidt niet alleen tot een verlaging van de energiekosten. Het is ook goed voor het milieu als er ter plaatse rechtstreeks elektriciteit wordt geproduceerd en gebruikt. Lange transportafstanden voor klassieke elektriciteit zijn daarmee uitgesloten. Bovendien wordt voor de elektriciteitsproductie alleen zuivere zonne-energie gebruikt. Een omzettingsproces zoals in conventionele elektriciteitscentrales, waarin vaak fossiele brandstoffen worden verbrand om elektriciteit op te wekken, vindt niet plaats. Om het gebruik van een dergelijke installatie optimaal te laten renderen, moeten meerdere factoren op elkaar aansluiten. De hoge kwaliteitseisen die aan fotovoltaïsche modules worden gesteld, garanderen een hoge rendabiliteit en een lange levensduur. Uitgebreide diensten, van de planning en het ontwerp tot de levering en service door competente Viessmann-specialisten, ronden het fotovoltaïsche assortiment af.


Fotovoltaïsche systemen icon-solar.png

Met de installatie van de fotovoltaïsche modules van Viessmann wordt u uw eigen stroomproducent.