Warmtekrachtkoppeling (WKK) voor commercieel gebruik

De decentrale warmte- en elektriciteitsvoorziening wordt steeds belangrijker. Viessmann biedt oplossingen die de schommelingen in de stroomvoorziening uit hernieuwbare energiebronnen kunnen helpen compenseren.

Ter vervanging van kerncentrales en conventionele grootschalige elektriciteitscentrales werden er in grote aantallen windmolenparken en fotovoltaïsche installaties gebouwd. Omdat de energieproductie echter fluctueert en niet kan worden gepland, zijn regelbare warmtekrachtcentrales (WKK-centrales) belangrijke bouwstenen voor het succes van de energieomkering. Deze ontwikkeling sluit aan bij de politieke doelstellingen om de elektriciteitsproductie uit WKK-centrales tegen 2020 op te voeren tot 110 terawattuur.

Decentrale energieopwekking met WKK-installaties

In het geval van knelpunten in de fluctuerende energieopwekking kunnen micro-WKK-systemen en blokvormige thermische centrales een belangrijke bijdrage leveren aan het voldoen aan de vraag. Omdat dit gedecentraliseerd is en de elektriciteit lokaal wordt opgewekt, worden ook de elektriciteitsnetten ontlast. De eigen productie van elektriciteit door middel van warmtekrachtkoppeling vervangt de aankoop van elektriciteit van het openbare net. Dit betekent niet alleen een verlaging van de kosten, maar ook een grotere onafhankelijkheid van de betreffende energieleverancier.

Hoe wordt elektriciteit opgewekt?

De kern van een WKK-installatie die in commerciële toepassingen wordt gebruikt, is de verbrandingsmotor die een generator aandrijft. Deze genereert op zijn beurt 3-fasige wisselstroom (3-fasige stroom) met een frequentie van 50 Hz en een spanning van 400 V. De generator wordt gebruikt voor de productie van elektriciteit. 

> Gamma warmtekrachtkoppelingen voor woningen

> Gamma warmtekrachtkoppelingen voor de industrie

Warmtekrachtkoppeling icon-gas.png

Met meer dan 25 jaar ervaring, biedt Viessmann efficiënte gasgestookte systemen voor warmtekrachtkoppeling. Naast de standaardproducten kunnen ook warmtekrachtkoppelingen speciaal op maat van de klanten worden vervaardigd.