Warmtekrachtkoppeling (WKK) voor gemeentelijk gebruik

De decentrale warmte- en elektriciteitsvoorziening wordt steeds belangrijker. Viessmann biedt oplossingen die de volatiliteit van de stroomvoorziening uit hernieuwbare energiebronnen kunnen helpen compenseren.

Een groot aantal windparken en fotovoltaïsche installaties zijn gebouwd ter vervanging van kerncentrales en conventionele grootschalige elektriciteitscentrales. Maar omdat ze fluctueren en niet gepland kunnen worden, zijn regelbare warmtekrachtcentrales (WKK-installaties) belangrijke bouwstenen voor het succes van de energierevolutie. Deze ontwikkeling sluit aan bij de politieke doelstellingen om het aandeel van elektriciteit uit WKK-centrales tegen 2020 te verhogen tot 25 procent.

Gedecentraliseerde energieopwekking

In het geval van knelpunten in de vluchtige elektriciteitsproductie kunnen micro-WKK-systemen en warmtekrachtcentrales een belangrijke bijdrage leveren om aan de vraag te voldoen. Omdat dit decentraal gebeurt en de elektriciteit in het huis wordt opgewekt, worden ook de elektriciteitsnetten ontlast. De eigen productie van elektriciteit door middel van warmtekrachtkoppeling vervangt de aankoop van elektriciteit van het openbare net.