bhkw-otto-motor-1-2.jpg

Gelijktijdig stroom en warmte opwekken op basis van aardgas.

Een warmtekrachtkoppelingsmodule (WKK-module) op gas produceert tegelijkertijd warmte en elektriciteit. Met haar vermogen is zij geschikt voor wooncomplexen en bedrijven. In het warmteproducerende deel wordt de WKK-module gecombineerd met een verwarmingsketel. Beide warmtebronnen zijn aangesloten op de installatie voor verwarming van verwarmings- en sanitair water.