Gratis zonne-energie met een fotovoltaïsche installatie

Samen met het groeiende aantal hernieuwbare energiesystemen groeit ook de wens van de verbruiker en de eindklant om zelf elektriciteit te produceren. Een krachtige fotovoltaïsche installatie biedt de mogelijkheid om de gratis energie van de zon lucratief te gebruiken. Door een fotovoltaïsch systeem te installeren, neemt de gebruiker zijn verantwoordelijkheid op tegenover het milieu en levert hij door het vermijden van CO2-uitstoot een actieve bijdrage aan de klimaatbescherming.

In tijden waarin de energieprijzen voortdurend stijgen, biedt een fotovoltaïsche installatie de mogelijkheid geld te besparen en minder afhankelijk te worden van energieleveranciers. De opgewekte stroom kan zelf gebruikt worden of op het openbare net gezet worden. Dankzij de wettelijke vergoeding of de besparing die eigenverbruik oplevert, is de investering al na enkele jaren terugverdiend. En ook uw woning stijgt hierdoor in waarde.

De fotovoltaïsche techniek van Viessmann biedt u perfect op elkaar afgestemde componenten waaronder fotovoltaïsche modules, omvormers en montagesystemen, alsook accumulatorsystemen en warmtepompen waarmee het gebruik van zelf opgewekte stroom wordt verhoogd.

Door de hoge kwaliteitseisen die aan deze fotovoltaïsche modules gesteld worden, zijn een zuinige werking en een lange levensduur gegarandeerd. Een uitgebreid dienstenaanbod, gaande van ontwerp over configuratie tot levering en dienst-na-verkoop door professionele Viessmann-partners maakt het fotovoltaïsch gamma compleet.

> Gamma fotovoltaïsche systemen voor bedrijven en appartementsgebouwen

> Gamma fotovoltaïsche systemen voor publieke gebouwen


Hoe werkt fotovoltaïsche energie?

Een fotovoltaïsch systeem bestaat uit meerdere modules, die op hun beurt bestaan uit zonnecellen. In dit kleinste apparaat wordt het zonlicht via het foto-elektrische effect omgezet in elektrische energie. Het licht zorgt ervoor dat bepaalde ladingsdragers oplossen. Elektrische energie wordt opgewekt door de beweging van deze deeltjes. Het halfgeleidermateriaal silicium is hiervoor een voorwaarde. Er zijn twee soorten zonnecellen: monokristallijne en polykristallijne cellen. Door de verschillende productiemethoden verschillen ze in hun producteigenschappen. Welke zonnecellen je uiteindelijk kiest, hangt af van een aantal factoren en moet ruim van tevoren worden bepaald. Naast de efficiëntie en het gewenste rendement is ook de plaats van gebruik bepalend. De Vitovolt 300 modules bieden in ieder geval verschillende installatiemogelijkheden en toepassingsgebieden. Ze zijn bijvoorbeeld geschikt voor vrijstaande en halfvrijstaande woningen, maar ook voor commerciële gebouwen.

Kort overzicht van de installatie van een fotovoltaïsche systeem

Naast de zonnecellen bestaan de fotovoltaïsche systemen uit een omvormer, de leidingen en vooral de gebruikers. Dit kunnen niet alleen elektrische apparaten zijn, maar ook opslagapparaten voor elektriciteit en de aansluiting op het openbare elektriciteitsnet voor teruglevering aan het net. De omvormer voor zonne-energie is noodzakelijk omdat er in de zonnecellen gelijkstroom wordt opgewekt die niet in het huishouden wordt verbruikt. Daarom moet het worden omgezet in wisselstroom.


Profiteer van de voordelen van Viessmann fotovoltaïsche systemen

Met de toenemende verspreiding van hernieuwbare energiesystemen neemt ook de bereidheid van consumenten en eindgebruikers om hun eigen elektriciteit te produceren toe. Een efficiënt fotovoltaïsch systeem biedt vandaag de dag de mogelijkheid om gratis zonne-energie rendabel te gebruiken. Met de installatie van fotovoltaïsche modules signaleert de operator zijn verantwoordelijke acties voor het milieu en levert hij een actieve bijdrage aan de bescherming van het klimaat door CO₂-uitstoot te vermijden.

Met steeds stijgende energiekosten helpt een fotovoltaïsch systeem om geld te besparen en vermindert ook de afhankelijkheid van energieleveranciers. De door het huishouden zelf geproduceerde elektriciteit kan worden gebruikt voor eigen gebruik of worden teruggeleverd aan het openbare net. De investering verdient zich al na enkele jaren terug dankzij de wettelijk geregelde vergoeding of besparing door eigen verbruik. In ieder geval gaat dit gepaard met een waardestijging van het onroerend goed.

De fotovoltaïsche technologie van Viessmann biedt u perfect op elkaar afgestemde componenten, bestaande uit fotovoltaïsche modules, omvormers en montagesystemen, maar ook elektriciteitsopslagsystemen en warmtepompen om het gebruik van uw eigen elektriciteit te verhogen.

De hoge kwaliteitseisen die aan fotovoltaïsche modules worden gesteld, garanderen een hoge rendabiliteit en een lange levensduur. Uitgebreide diensten, van de planning en het ontwerp tot de levering en service door competente Viessmann-specialisten, ronden het fotovoltaïsche assortiment af.


Efficiënt eigenverbruik van zonne-energie

Eigenaars van fotovoltaïsche systemen hebben momenteel twee mogelijkheden om de opgewekte elektriciteit te gebruiken: de elektriciteit kan ofwel volledig aan het net worden geleverd, ofwel gedeeltelijk of volledig door henzelf worden gebruikt. Omdat zonnestroom die door het bedrijf zelf wordt opgewekt goedkoper is dan elektriciteit van het net, biedt het eigen verbruik financiële voordelen. Een optimaal systeemconcept in combinatie met perfect op elkaar afgestemde componenten zorgt voor dit hoge eigen verbruik.

Totaaloplossing: Combineer uw fotovoltaïsche installatie met een warmtepomp

De meest efficiënte manier om elektrische warmte te genereren is de warmtepomp. Uit één kilowattuur elektriciteit wordt tot vier kilowattuur warmte opgewekt met behulp van gratis warmte uit het milieu. Als een warmtepomp wordt gebruikt om de energiebehoefte voor ruimteverwarming en drinkwaterverwarming te dekken, kan niet alleen het eigen verbruik van de zonne-energie-installatie aanzienlijk worden verhoogd, maar door de voordeligere zonne-energie kan ook de warmte goedkoop worden geleverd. Wie een fotovoltaïsche installatie met een warmtepomp wil combineren, moet kiezen voor een warmtepomp die zijn eigen verbruik optimaliseert en zijn werking kan aanpassen aan de productie van de fotovoltaïsche installatie. Viessmann heeft voor deze toepassing een op elkaar afgestemd systeem van fotovoltaïsche installatie en warmtepomp ontwikkeld.

Accumulatorsystemen

Thuisbatterijen - Efficiënter dankzij het gebruik van zelf opgewekte stroom

De accumulatorsystemen van Viessmann, waarmee u de zelf opgewekte stroom kunt opslaan, zorgen voor een stijging van het eigen verbruik en zo ook voor een hogere efficiëntie van de fotovoltaïsche installatie. Wanneer in het huishouden geen elektriciteit nodig is, wordt de accumulator door het systeem geladen. Zodra er elektriciteit nodig is, wordt deze opgeslagen stroom gebruikt, bv. om elektrische toestellen te laten werken. Wanneer de accumulator volledig geladen is en er geen aangesloten verbruiker actief is, wordt de elektriciteit in het openbaar net geïnjecteerd, waarvoor u een vergoeding krijgt.

Fotovoltaïsche systemen Strom von der Sonne

Elektriciteit van de zon - Door een fotovolataïsche installatie van Viessmann te plaatsen, kan iedereen zijn eigen stroom opwekken. Bij eigenverbruik is de omzetting van gratis zonne-energie in stroom financieel bijzonder interessant. In combinatie met accumulatoren kan het de verbruiker zelfs volledig onafhankelijk maken van het openbare net.
Wat u over fotovoltaïsche systemen moet weten...