Fotovoltaïsche systemen: zonne-energie gratis aan huis geleverd

Gebruik de gratis energie van de zon ter ondersteuning van uw verwarmingsinstallatie, voor de opwarming van het sanitair water en voor het opwekken van elektrische stroom.

De zon straalt in minder dan vier uur de jaarlijkse energiebehoefte van de totale wereldbevolking op de aarde - en dat volledig gratis. Jaarlijks schijnt er gemiddeld 1000 kWh op elke vierkante meter in Duitsland, het equivalent van de energie die uit ongeveer 100 liter stookolie gewonnen wordt. Deze energie kunt u via zowel thermische als fotovoltaïsche systemen gebruiken voor het opwekken van warmte of elektriciteit.

Thermische zonnecollectoren zijn de perfecte aanvulling voor ieder verwarmingssysteem; ze laten immers toe om het energieverbruik nog verder te doen dalen. Als ze zowel voor verwarmingsondersteuning als voor de warmwaterbereiding gebruikt worden, bespaart u met de hoogrenderende zonnecollectoren van Viessmann tot 35 procent op uw totale verwarmingskosten. Alleen al voor de warmwaterbereiding bespaart u tot 60 procent op uw jaarlijks verbruik.

Viessmann is een van de toonaangevende Europese fabrikanten van thermische zonnesystemen en kan meer dan 30 jaar ervaring op dit vlak voorleggen. Dit garandeert hoge rendementen, alsook optimale veiligheid en de beste kwaliteit.


De voordelen op een rij

  • Zonne-energie is gratis beschikbaar.
  • Bij de omzetting van de energie komen geen schadelijke CO2-gassen vrij.
  • Een zonnesysteem zorgt ervoor dat u minder afhankelijk wordt van fossiele energiedragers en laat u daarenboven besparen op uw verwarmingskosten, want u kunt het inzetten ter ondersteuning van uw verwarmingsinstallatie alsook voor de warmwaterbereiding.
  • Met een fotovoltaïsche installatie kan iedere eigenaar van een woning zelf stroom produceren. De terugleververgoeding en overheidssubsidies maken een dergelijke investering bijzonder rendabel.

Zonnewarmte: vacuümbuiscollectoren

Buiscollectoren

De vacuümbuiscollectoren Vitosol 300-T en Vitosol 200-T volgens het Heatpipe-principe garanderen een optimale efficiëntie en bedrijfszekerheid. De hoogwaardig gecoate absorbers vangen zeer veel zonne-energie op en zorgen op die manier voor een hoog rendement. De hoogwaardige en corrosiebestendige materialen garanderen bovendien een lange levensduur. Absorberoppervlakte: 1,26 tot 3,26 m²

Zonnewarmte: vlakke collectoren

Vlakke collectoren

Met de krachtige en duurzame vlakke collectoren Vitosol 300-F en Vitosol 200-F kunt u jaarlijks gemiddeld tot 60 procent besparen op de energie die nodig is voor de warmwaterbereiding. De meandervormige absorbers en een volledig transparante afdekking in speciaal glas zorgen voor een bijzonder hoge energie-efficiëntie. Absorberoppervlakte: 2,3 tot 4,75 m²

Fotovoltaïsche modules

Met de Vitovolt 300 en de Vitovolt 200 kan iedere eigenaar van een woning zijn eigen stroom produceren. De terugleververgoeding en overheidssubsidies maken een dergelijke investering bijzonder rendabel: Dankzij de op elkaar afgestemde systeemcomponenten kunt u efficiënt gebruikmaken van zonne-energie: ofwel zet u de elektriciteit terug op het net, ofwel gebruikt u het voor eigen doeleinden. Modulevermogens: tot 270 Wp

Productgegevens

Efficiënt eigenverbruik van zonne-energie met behulp van een warmtepomp

Verhoog het aandeel eigen verbruik van de via uw eigen zonnesysteem opgewekte stroom door dit te combineren met een warmtepomp.

Fotovoltaïsche installaties bieden twee mogelijkheden om de via uw eigen zonnesysteem opgewekte stroom te benutten: De stroom kan volledig op het openbare net gezet worden of gedeeltelijk resp. volledig ingezet worden voor eigenverbruik. De efficiëntste manier om elektrische warmte op te wekken, is via een warmtepomp. Hierbij wordt uit 1 kWh elektriciteit dankzij het gebruik van de gratis warmte uit de omgeving tot 4 kWh warmte gewonnen.

Als de energiebehoefte voor verwarming en sanitair waterverwarming via het gebruik van een warmtepomp gedekt wordt, stijgt niet enkel het aandeel eigenverbruik van de zonne-installatie, maar zorgt de voordelige via het zonnesysteem opgewekte stroom ook voor een voordelige warmtevoorziening. Wie zijn fotovoltaïsche installatie met een warmtepomp wil combineren, moet kiezen voor een warmtepomp die het aandeel eigenverbruik optimaliseert en haar werking kan aanpassen aan de hoeveelheid energie die opgewekt wordt via de fotovoltaïsche installatie. Hiervoor ontwikkelde Viessmann een perfecte combinatie van fotovoltaïsche installatie en warmtepomp.

Efficiënt eigenverbruik van via uw zonnesysteem opgewekte stroom

Efficiënt eigenverbruik van via uw zonnesysteem opgewekte stroom

Omdat zelf opgewekte stroom voordeliger is dan aangekochte stroom, biedt het eigenverbruik heel wat financiële voordelen. De combinatie van een optimaal installatieconcept en perfect op elkaar afgestelde onderdelen is dé garantie voor een hoog aandeel eigenverbruik.

[1] Fotovoltaïsche installatie
[2] Fotovoltaïsche omvormer
[3] Fotovoltaïsche meter
[4] Verbruiker
[5] Meter warmtepomp
[6] Warmtepomp met Vitotronic 200 (type WO1C)
[7] Meter verbruik en teruggave
[8] Openbaar elektriciteitsnet

Geoptimaliseerd installatieconcept met een warmtepomp

De regeling van de warmtepomp is voorzien van een energiemeter die bijhoudt of de fotovoltaïsche installatie voldoende stroom opwekt. De warmtepomp wordt ingezet voor de opwarming van het verwarmings- of sanitair water. De warmte die overdag via het fotovoltaïsche systeem gewonnen wordt, is via de goed geïsoleerde warmwaterboiler beschikbaar als warm water en voor de verwarming van de ruimten, zodra er vraag naar is.

Dankzij de Vitotronic 200 warmtepompregeling van Viessmann wordt het eigenverbruik van de zelf opgewekte stroom automatisch verhoogd. Daarnaast biedt de combinatie van een warmtepomp en een fotovoltaïsche installatie de mogelijkheid om nog andere componenten (zoals bv. een verluchtingssysteem) in het eigenverbruik van de zelf opgewekte stroom te integreren.

Alvorens de warmtepomp ingezet wordt, wordt de zelf opgewekte stroom in eerste instantie gebruikt om te beantwoorden aan de elektriciteitsvraag van de elektrische huishoudtoestellen. Zelf opgewekte stroom die na het verbruik van de huishoudtoestellen nog ter beschikking staat, wordt via een energiemeter gemeten en naar de warmtepomp gestuurd. Dankzij de warmtepomp kan het energieoverschot in de vorm van warmte-energie opgeslagen worden tot de vraag opnieuw stijgt. Dit zorgt voor een stijging van het aandeel eigenverbruik en een optimaal gebruik van de zelf opgewekte stroom, van zodra die ter beschikking staat.

Dankzij een doelgerichte verhoging van het aandeel eigenverbruik wordt de rendabiliteit van de fotovoltaïsche installatie aanzienlijk verhoogd. En ook de warmtepomp wordt door de goedkope, zelf opgewekte stroom economisch nog aantrekkelijker.