Voortaan tegelijkertijd verwarmen en stroom produceren

Binnen de context van de energierevolutie en de stijgende energieprijzen wint de decentrale stroomopwekking steeds meer aan belang. Warmtekrachtkoppeling (WKK) zal een belangrijke aanvulling zijn op de elektriciteitscentrales.

Het is de bedoeling om het aandeel van de elektriciteit die via WKK-installaties wordt opgewekt, tegen 2020 te doen stijgen van 16 naar 25 procent. Naast de micro-WKK-modules met Stirlingmotor komen hierdoor ook de brandstofcel-verwarmingstoestellen voor decentrale stroomopwekking steeds vaker op de voorgrond.

Uitzonderlijk hoog energierendement: warmtekrachtkoppeling

Bij de opwekking van elektriciteit ontstaat warmte, die in elektriciteitscentrales steeds als restwarmte verloren gaat. Aangezien WKK-installaties deze restwarmte gebruiken voor de verwarming en voor het opwarmen van het tapwater, slagen ze erin om een totaal rendement te halen dat dubbel zo hoog ligt dan wanneer elektriciteit en warmte afzonderlijk worden geproduceerd.

> Gamma warmtekrachtkoppelingen voor bedrijven en appartementsgebouwen

> Gamma warmtekrachtkoppelingen voor de industrie