Vitovalor PA2: de ideale aanvulling op uw verwarming

De brandstofcel Vitovalor PA2 is de ideale aanvulling voor een bestaande verwarmingsinstallatie. Met dit beproefde toestel wekt u zelf stroom op, die u dan ook zelf kan verbruiken. Hierdoor realiseert u een hoge mate van zelfvoorziening en wordt u steeds minder afhankelijk van de openbare stroomvoorziening, waardoor uiteindelijk ook de energiefactuur daalt.

Ook geschikt voor meergezinswoningen en kleine bedrijven

De Vitovalor PA2 levert voldoende vermogen voor een jaarlijkse stroombehoefte tot max. 6000 kWh. De in de loop van de dag geproduceerde elektrische energie, maximaal zo’n 18 kWh, volstaat om het grootste deel van de basisbehoefte te dekken en kan ook perfect worden gebruikt om meergezinswoningen en kleine bedrijven van stroom te voorzien.


De bijzondere kenmerken van de Vitovalor PA2

Warmte uit de dagelijkse werking benutten

Bij gebruik van de brandstofcel wordt warmte gegenereerd die efficiënt voor de verwarming kan worden gebruikt. Hiervoor kunnen we de installatie aanbevelen van een Vitocell 100-E buffervat voor warmwateropslag, waarvan modellen met een inhoud tot max. 950 liter verkrijgbaar zijn. Ook de combinatie met de combiboiler Vitocell 340-M kunnen we sterk aanbevelen.

Geringe hoogte en flexibele aansluitmogelijkheden

Met een hoogte van slechts 1600 mm kan de brandstofcel ook in kelderruimten met een laag plafond worden geïnstalleerd. Indien in de woning al een Vitodens 200-W met een verwarmingsvermogen tot 26 kW aanwezig is, is voor de Vitovalor PA2 geen eigen rookgassysteem vereist. Vanaf bouwjaar 2011 kunnen de Vitodens 200-W en de Vitovalor in een rookgascascade worden gebruikt.

De PA2 is betrouwbaar en duurzaam

Zoals bij alle Viessmann-innovaties krijgen betrouwbaarheid en een lange levensduur ook bij de Vitovalor PA2 de hoogste prioriteit. De levensduur van de door Panasonic ontwikkelde brandstofcelstapel is op minstens tien jaar gepland. Dit komt overeen met ca. 80.000 bedrijfsuren. De module moet slechts om de vijf jaar worden onderhouden. Hiervoor zijn onderhoudspakketten verkrijgbaar die specifiek op dit toestel zijn afgestemd en een werking tot max. 20 jaar mogelijk maken. 

 


Dit zijn de voordelen van de Vitovalor PA2

Het brandstofcel-verwarmingstoestel Vitovalor PA2 vult de bestaande verwarming via gascondensatie aan.
  • Zelf stroom produceren, verbruiken en zo op energie besparen
  • Milieuvriendelijk: bespaart sterk op CO2-uitstoot
  • De ideale aanvulling op het bestaande verwarmingssysteem
  • Ontworpen voor toepassingen in meergezinswoningen en kleine bedrijven
  • Geïntegreerde bepaling van hoeveelheid stroom, gas en warmte (voor de berekening van de overheidssubsidie en van de terugvordering van de elektriciteitsbelasting)
  • Energie-cockpit met weergave van stroomproductie en -verbruik
  • Eenvoudig te combineren met buffervaten voor warmwateropslag
(Vitocell 100-E, Vitocell 140-E, combiboiler Vitocell 340-M)


Hoe werkt de brandstofcel Vitovalor PA2?

De Vitovalor PA2 maakt gebruik van het werkingsprincipe van de warmtekrachtkoppeling en produceert zowel stroom als warmte. Als energiedrager wordt hiervoor waterstof ingezet, dat eerder uit aardgas werd gewonnen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Werkingsprincipe van de Vitovalor PT2.

Het 7” touchscreen met kleurendisplay zorgt voor maximaal bedieningscomfort

Milieuvriendelijke MatriX-cilinderbrander

Aardgas: de ideale partner van de brandstofcel

De energieleverancier van de brandstofcel is waterstof, het element dat het vaakst voorkomt in de natuur en deel uitmaakt van alle organische verbindingen. Ook aardgas bestaat naast koolstof uit waterstof. In zuivere vorm komt waterstof echter niet in de natuur voor. Om die reden wordt voor de brandstofcel aardgas ingezet. Als meest emissiearme fossiele brandstof is aardgas perfect geschikt voor de winning van zuiver waterstof. De PA2 is vooraf ingesteld om te werken met aardgas E, maar kan ook worden omgeschakeld naar aardgas LL.

Productinformatie Vitovalor PA2

Overzicht

Elektrisch vermogen
Brandstofcelmodule: 0,7 kW
Thermisch vermogen
1 kW
Werkings-/gebruiksrendement
Elektrisch rendement brandstofcelmodule: 37 %
Energie-efficiëntieklasse
energieeffizienklasse.png
A+++
Brandstof
icon-gas.png
Aardgas E(H) / LL(L)
Toepassingsdomein
icon-wohngebaeude.png icon-gewerbe.png
Een- of meergezinswoning, klein appartements- of bedrijfsgebouw | Renovatie
Warmwaterbereiding
Combineerbaar met boiler Vitocel 340-M
Bediening
Elektronische regeling met 7-inch kleuren touchscreen
Andere kenmerken
Geïntegreerde bepaling van hoeveelheid stroom, gas en warmte (voor de berekening van de overheidssubsidie en van de terugvordering van de elektriciteitsbelasting)
Productdoorsnede brandstofcel Vitovalor PA2


Regeling voor maximaal bedieningscomfort

Het 7” touchscreen met kleurendisplay zorgt voor maximaal bedieningscomfort

Maximaal bedieningscomfort dankzij modern 7” touchscreen met kleurendisplay

Het grote 7” touchscreen met kleurendisplay zorgt voor maximaal bedieningscomfort. In de energie-cockpit kan de gebruiker het lopende stroomrendement alsook het verbruik van stroom en gas opvolgen.

De zelflerende energiemanager

De geïntegreerde energiemanager zorgt voor een optimale werking. De zelflerende elektronica reageert op de persoonlijke noden van het huishouden of het bedrijf. Met andere woorden: de brandstofcel wordt pas ingeschakeld wanneer voldoende lange looptijden en dus een overeenstemmende stroomproductie en benutting van zelf opgewekte stroom te verwachten zijn.


Op elkaar afgestemd: systeemtechniek

“Het geheel is meer dan de som van de delen.” In navolging van dit principe biedt Viessmann niet enkel afzonderlijke verwarmingsonderdelen aan die aan alle Viessmann-normen op het vlak van kwaliteit, betrouwbaarheid en efficiëntie voldoen. Alle producten vormen veeleer een volledig systeem waarin alle onderdelen op elkaar afgestemd zijn en precies bij elkaar passen. Want enkel het perfecte samenspel tussen alle systeemonderdelen biedt het vermogenspotentieel van een innovatieve toptechnologie.

De systeemtechniek van Viessmann omvat alle onderdelen voor een betrouwbaar en zuinig verwarmingssysteem. Van de Vitotronic-regeling met draadloze afstandsbediening over Vitocell-warmwaterboilers met hoog vermogen voor een optimaal warmwatercomfort tot hoogwaardige zonnesystemen voor een kostenbesparende verwarmingsondersteuning.

Op elkaar afgestemd: systeemtechniek