Warmtekrachtkoppeling: verwarmen en stroom opwekken tegelijk

Gezien de energierevolutie en de stijgende elektriciteitsprijs wint decentrale stroomproductie almaar meer aan belang. Warmtekrachtkoppeling (WKK) wordt een belangrijke aanvulling op elektriciteitscentrales. Het streefdoel is het percentage elektriciteit uit WKK-installaties tegen 2020 te verhogen van 16 tot 25 procent.

Buitengewoon hoge energie-efficiëntie: Warmtekrachtkoppeling

Bij de productie van elektriciteit ontstaat warmte, die in elektriciteitscentrales als restwarmte verloren gaat. Doordat WKK-installaties de restwarmte gebruikte voor verwarming en sanitair waterverwarming, halen ze een totaal rendement dat dubbel zo hoog is als bij gescheiden productie van elektriciteit en warmte.


bhkw-otto-motor-1-2.jpg

Warmtekrachtkoppelingsmodule op gas

Een warmtekrachtkoppelingsmodule (WKK-module) op gas produceert tegelijkertijd warmte en elektriciteit. Met haar vermogen is zij geschikt voor woongebouwen en bedrijven. In het warmteproducerende deel wordt de WKK-module gecombineerd met een verwarmingsketel. Beide warmtebronnen zijn aangesloten op de installatie voor verwarming van verwarmings- en sanitair water.

De compacte toestellen Vitobloc 200 steunen op de idee van decentrale, met warmte gevoede warmtekrachtkoppelingsmodules: in naar verhouding kleine eenheden wordt enerzijds stroom geproduceerd voor eigen gebruik, anderzijds wordt de warmte die daarbij ontstaat nagenoeg zonder verliezen benut voor verwarming. De overtollige elektriciteit wordt aan het openbare elektriciteitsnet geleverd en vergoed door de elektriciteitsmaatschappij.