Verwarmingsinstallatie combineren met een zonneboiler

In België alleen al zijn er nog zo’n 500.000 verwarmingsinstallaties in gebruik die ouder zijn dan 25 jaar. De eigenaars beseffen vaak niet hoeveel energie ze verspillen, die als onbenutte warmte door de schoorsteen verloren gaat. Bovendien belasten deze oude installaties het klimaat door hun onnodige CO2-uitstoot en dragen ze bij aan de opwarming van de aarde.

Energie besparen

Door deze installaties meteen te vervangen door een HR condensatieketel, pelletketel of warmtepomp in combinatie met zonne-energie, zouden de eindverbruikers tot 25 procent energie kunnen besparen. Rekenkundig zou dit neerkomen op tien procent van het totale Belgische energieverbruik en een vermindering van de CO2-emissie met 14 miljoen ton per jaar.

Grondstoffen besparen

Verwarming van gebouwen vertegenwoordigt ongeveer een derde van het totale energieverbruik. Energiebesparende bouwmethoden en zuinige verwarmingssystemen zoals condensatieketels kunnen dit verbruik duidelijk verminderen en zodoende de natuurlijke rijkdommen sparen en de aardatmosfeer beschermen.

Solare_DeckungsrateNL.jpg

Aanzienlijk besparingspotentieel

De sanitair warmwaterproductie biedt aanzienlijke besparingsmogelijkheden. Zo vormen zonneboilers in combinatie met een warmwaterboiler in onze contreien vooral tijdens de zomermaanden het interessantste alternatief voor het gebruik van de verwarmingsketel.

Zelfs in het tussenseizoen kan met solaire verwarmingsondersteuning de verwarmingsketel vaak uitgeschakeld blijven.

Bij een eengezinswoning levert zonne-energie tot 60 procent van de energie die nodig is voor de sanitair waterverwarming.


Sanitair waterverwarming en verwarmingsondersteuning met zonne-energie

Zonnecollectoren en zonneboilers zijn ideaal voor sanitair waterverwarming en verwarmingsondersteuning. Dankzij de gratis beschikbare zonne-energie verdient u uw investering door de forse besparing op fossiele brandstoffen binnen enkele jaren terug.

In principe is het mogelijk zonne-energie te gebruiken voor sanitair waterverwarming en verwarmingsondersteuning. De besparing op stookolie of gas is in elk geval aanzienlijk: u verbruikt per jaar ruim 60 procent minder energie, die u anders zou verbruiken voor de sanitair waterverwarming voor dagelijks gebruik. Wanneer u de verwarming van sanitair water en verwarmingswater combineert, kan de jaarlijkse besparing tot 35 procent van de in totaal benodigde energie bedragen.
 

solare_trinkwassererwaermung.jpg

Zonnesysteem met bivalente warmwaterboiler

Het hart van deze oplossing is de bivalente warmwaterboiler. Bij voldoende invallend zonlicht verwarmt het solaire medium in de zonneboiler via de onderste warmtewisselaar het water in de warmwaterboiler. Wanneer de temperatuur daalt door de waterafname, bijvoorbeeld tijdens het baden of douchen, schakelt zo nodig de verwarmingsketel aan voor extra verwarming via de tweede kring.


solare_trinkwassererwaermungheizungsunterstuetzung.jpg

Zonnesysteem voor sanitair waterverwarming en verwarmingsondersteuning

Het door de zonnecollector verhitte water kan niet enkel voor sanitair waterverwarming maar ook voor extra verwarming van het verwarmingswater worden gebruikt. De cv-kring gebruikt daarvoor, via een warmtewisselaar, het continu door de zonnecollectoren verwarmde water in de zonneboiler. De regeling controleert of de gewenste kamertemperatuur kan worden bereikt. Wanneer de temperatuur lager is dan de instelwaarde, treedt ook de verwarmingsketel in werking.