Verwarmingsinstallatie combineren met een zonneboiler

In België alleen al zijn er nog zo’n 500.000 verwarmingsinstallaties in gebruik die ouder zijn dan 25 jaar. De eigenaars beseffen vaak niet hoeveel energie ze verspillen, die als onbenutte warmte door de schoorsteen verloren gaat. Bovendien belasten deze oude installaties het klimaat door hun onnodige CO2-uitstoot. Hierdoor dragen ze bij aan de opwarming van de aarde.

Energie besparen

Door deze installaties meteen te vervangen door een HR condensatieketel, pelletketel of warmtepomp in combinatie met zonne-energie, zouden de eindverbruikers tot 25 procent energie kunnen besparen. Rekenkundig zou dit neerkomen op tien procent van het totale Belgische energieverbruik en een vermindering van de CO2-emissie met 14 miljoen ton per jaar.

Grondstoffen besparen

Verwarming van gebouwen vertegenwoordigt ongeveer een derde van het totale energieverbruik. Energiebesparende bouwmethoden en zuinige verwarmingssystemen zoals condensatieketels kunnen dit verbruik duidelijk verminderen. Zodoende worden natuurlijke rijkdommen gespaard en wordt de aardatmosfeer beschermd.

Solare_DeckungsrateNL.jpg

Aanzienlijk besparingspotentieel

De sanitair warmwaterproductie biedt aanzienlijke besparingsmogelijkheden. Zo vormen zonneboilers in combinatie met een warmwaterboiler in onze contreien vooral tijdens de zomermaanden het interessantste alternatief voor het gebruik van de verwarmingsketel.

Zelfs in het tussenseizoen kan met solaire verwarmingsondersteuning de verwarmingsketel vaak uitgeschakeld blijven.

Bij een eengezinswoning levert zonne-energie tot 60 procent van de energie die nodig is voor de sanitair waterverwarming.


Sanitair waterverwarming en verwarmingsondersteuning met zonne-energie

Zonnecollectoren en zonneboilers zijn ideaal voor warm water en verwarmingsondersteuning. Dankzij de gratis beschikbare zonne-energie verdient u uw investering binnen enkele jaren terug.

In principe is het mogelijk zonne-energie te gebruiken voor sanitair waterverwarming en verwarmingsondersteuning. De besparing op stookolie of gas is in elk geval aanzienlijk: u verbruikt per jaar ruim 60 procent minder energie. Deze zou u normaal verbruiken door de dagelijkse product van sanitair warm water. Wanneer u de verwarming van sanitair water en verwarmingswater combineert, kan u jaarlijks tot wel 35 procent energie besparen.
 

solare_trinkwassererwaermung.jpg

Zonnesysteem met bivalente warmwaterboiler

Het hart van deze oplossing is de bivalente warmwaterboiler. Bij voldoende invallend zonlicht verwarmt het solaire medium in de zonneboiler via de onderste warmtewisselaar het water in de warmwaterboiler. Wanneer de temperatuur daalt door de waterafname, bijvoorbeeld tijdens het baden of douchen, schakelt zo nodig de verwarmingsketel aan voor extra verwarming via de tweede kring.


solare_trinkwassererwaermungheizungsunterstuetzung.jpg

Zonnesysteem voor sanitair waterverwarming en verwarmingsondersteuning

Het door de zonnecollector verhitte water kan niet enkel voor sanitair waterverwarming maar ook voor extra verwarming van het verwarmingswater worden gebruikt. De cv-kring gebruikt daarvoor, via een warmtewisselaar, het continu door de zonnecollectoren verwarmde water in de zonneboiler. De regeling controleert of de gewenste kamertemperatuur kan worden bereikt. Wanneer de temperatuur lager is dan de instelwaarde, treedt ook de verwarmingsketel in werking.

Vlakke collectoren op een schuin dak

Welke zonneboiler heb ik nodig?

Er zijn twee types zonneboilers: vlakke collectoren en buiscollectoren. Welk type voor u het interessantste is, hangt af van uw warm water behoeftes. Daarnaast zijn de richtprijzen voor beide types verschillend. Neem contact op met een installateur bij u in de buurt om samen een oplossing voor uw project te vinden.

Wanneer is een zonneboiler rendabel?

Het rendement van zonnesystemen hangt af van verschillende factoren zoals het zonnecollectoroppervlak, de grootte van de zonneboiler en het verbruik aan warm water.

Hoe meer zonne-energie door de collector wordt omgezet (optisch rendement, zie Werking van zonnecollectoren) en hoe minder warmte er verloren gaat in de buitenlucht (lage verliescoëfficiënten), des te warmer de zonnecollector kan worden en des te hoger het rendement.

Het optische rendement is de doeltreffendheid waarmee een zonnecollector zonne-energie omzet in warmte. M.a.w. een optisch rendement van 85% betekent dat 85% van het zonlicht dat op de collector valt ook in warmte wordt omgezet. De verliescoëfficiënten geven aan hoe goed de zonnecollector geïsoleerd is. De waarden van die coëfficiënten moeten zo laag mogelijk zijn omdat de zonnecollector de warmte dan het best vasthoudt.

Als de pomp stilstaat, dan zou de collector opwarmen tot een temperatuur waar de omgezette zonne-energie alleen dient om hem op die temperatuur te houden. Die temperatuur heet de “maximale stilstandtemperatuur” uitgedrukt in graden Celsius. Hoe hoger die waarde des te beter zet de collector de zonne-energie om en houdt hij de warmte vast met een zo hoog mogelijk rendement.

Verwarming aan de muur in woonkamer
Buiscollectoren geplaatst tegen buitenmuur

Waar een zonneboiler plaatsen?

Een zonneboiler kan op zeer veel verschillende manieren geïnstalleerd worden. Niet enkel schuine daken zijn geschikt. Ook een volledig horizontale of verticale installatie - bijvoorbeeld aan een muur - is mogelijk.

Ontdek het gamma zonnecollectoren