Jan Hoogmartens

Welke subsidies bestaan er voor warmtekrachtkoppeling?

Wanneer je de aankoop van een centrale voor warmtekrachtkoppeling (WKK) overweegt, zoals Vitovalor PT2 van Viessmann, is het nuttig om te weten dat je in bepaalde gevallen recht hebt op subsidies.

In Vlaanderen

De Vlaamse overheid kent een investeringssteun toe voor de plaatsing van kwalitatieve micro-WKK met een elektrisch vermogen <10 kWh. Deze subsidie is er zowel voor particulieren als ondernemingen, niet-commerciële instellingen en publiekrechtelijke rechtspersonen.

Voorwaarden:

  • De installatie ligt in het Vlaams Gewest
  • De installatie werd opgestart na 1 januari 2018
  • De installatie heeft een elektrisch vermogen kleiner dan 10 kW
  • Er is een volledig AREI-keuringsverslag De installatie werd aangemeld bij de netbeheerder

Gedetailleerde voorwaarden en online aanvragen via vlaanderen.be.

Premiebedrag

Het premiebedrag is afhankelijk van onder meer het elektrisch vermogen van de WKK en het brandstoftype. Bij particulieren gaat het om maximum 30% van de in aanmerking komende kosten (exclusief btw). De Vlaamse overheid heeft een lijst met erkende types WKK ter beschikking met een maximum steunbedrag. Voor de VitoValor PT2 is dat € 1485.

In Brussel

De Brusselse overheid kent in bepaalde gevallen groenestroomcertificaten toe aan eigenaars van een WKK.

Voorwaarden:

  • De installatie bevindt zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Er is een volledig AREI-keuringsverslag De installatie is gecertificeerd door Brugel
  • Je beschikt over een bidirectionele (digitale) meter om de elektriciteitsproductie te meten
  • Je beschikt over een meter om de warmteproductie van je cv te meten
  • Je beschikt over een meter om je gasverbruik te meten

Meer informatie op de website van Leefmilieu Brussel en aanvragen via Brugel.