Bij de renovatiev van het verwarmingssysteem is een staande opstelling zoals de Vitoladens 333-F ook een optie.

Condensatietechniek betekent de hoogst mogelijke energie-efficiëntie

Nog maar een paar decennia geleden werden er constant-temperatuurketels gebruikt, die door hun ontwerp erg traag waren. Ze veranderden hun bedrijfstemperatuur niet, zelfs niet wanneer de warmtevraag daalde en ze behaalden slechts een rendement van ongeveer 70 procent. De lage temperatuur ketels, hun opvolgers, behalen een rendement van ongeveer 85 procent. De rest laten ze echter nog steeds ongebruikt en ontsnappen in de vorm van hete rookgassen.

Juist hier komt de condensatietechniek in beeld, die ook gebruik maakt van de warmte die in de verbrandingsgassen verborgen zit. Met hun hulp zetten moderne ketels de energie in de stookolie op deze manier vrijwel zonder verlies om in warmte. Wie zijn olieverwarmingssysteem wil moderniseren, moet alleen al om deze reden overwegen om de condensatietechniek te gebruiken.


Renovatie van de olieverwarming vanuit ecologisch oogpunt

Ook al hebben de oliereserves op dit moment een recordniveau bereikt, deze brandstof is nog steeds slechts eindig beschikbaar. De modernisering van de olieverwarming is daarom ook om ecologische redenen zinvol. Want het gebruik van moderne olieverwarmingen betekent tegelijkertijd behoud van hulpbronnen en ontlasting van het milieu. Wie dit effect snel wil versterken, kan gelijk op stookolie met bio-oliebijmenging grijpen. Technisch gezien is deze verandering gemakkelijk converteerbaar. De oliecondensatieketels van Viessmann kunnen in de fabriek worden uitgerust met een mengsel van maximaal tien procent biocomponenten (FAME).


Andere redenen voor de renovatie van het olieverwarmingssysteem

Naast de hier genoemde economische en milieuaspecten zijn er nog andere redenen om de verwarming te moderniseren. In sommige gevallen is deze stap zelfs wettelijk verplicht.

Moderne ketels verhogen de waarde van uw woning

Het is ook zinvol om een verouderd oliegestookt verwarmingssysteem te laten moderniseren, ook al hoeft het niet bij wet te worden vervangen. Vooral in het geval van renovatie kan deze stap de waarde van een woning merkbaar verhogen. Nieuwe olieketels zijn ook compact en kunnen plaatsbesparend worden geïnstalleerd. Een vervanging zou ook leiden tot een toename van de ruimte.

Combinatie met zonnetechnologie verbetert de efficiëntie

Net als een gascondensatieketel kan ook een oliecondensatieketel eenvoudig worden aangesloten op een zonnesysteem. In deze bivalente modus zorgt de zonne-energie-installatie voor gratis en schoon warm water en een back-up voor de centrale verwarming. De olieboiler zelf hoeft minder te presteren en heeft nog lagere stookkosten. Wie een olieverwarmingssysteem wil renoveren, mag deze combinatie dus niet uit het oog verliezen.